OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. januar 2023

Riffelinstruktør: Lær at skyde rigtig langt!

Et frivilligt tilvalgsmodul i uddannelsen til riffelinstruktør handler om ballistik i praksis - dvs. langdistanceskydning. Og det kan være en god ting at kunne undervise i. Næste gang foregår det på Forsvarets skydeterræn i Borris.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Tendensen viser, at flere og flere jægere tager på jagt i udlandet, hvor det kan være nødvendigt at skyde på lange hold – f.eks. ifm. bjergjagt, hvor der også undertiden skydes over kløfter og med vinklede skud under forskellige terrænmæssige forhold, i forskellige skydestillinger og til tider under tidspres. Derfor efterspørger jægerne ofte instruktører der kan hjælpe, og som mestrer både den teoretiske og praktiske del af langdistanceskydningens kunst.

- Kurset Ballistik i praksis, som er Danmarks Jægerforbunds frivillige tilvalgsmodul i uddannelsen til riffelinstruktør, har bl.a. til formål at sætte instruktørerne i stand til at hjælpe denne type jægere ved at tilbyde instruktørerne større viden og færdigheder indenfor området. Derudover er intensionen at give instruktørerne en praktisk forståelse for ballistikken, altså at prøve teorien i praksis, fortæller Nicholai Vigger Knudsen, våbenkonsulent i jægerforbundet.

Krav til præcision og viden om egne begrænsninger

Langdistanceskydning på +400 meter stiller store krav til skyttens præcision og træfsikkerhed, samt viden om riffel, sigtemidler, elektroniske hjælpemidler og færdigheder til at aflæse vinden, samt afgive et træfsikkert første skud og hurtigt korrigere for et opfølgende skud.

- Og så handler det ikke mindst om at indøve kompetencen til jagtetisk at vurdere egne begrænsninger i en skudsituation på længere hold, f.eks. under svære vejr-, og terrænmæssige forhold, understreger Nicholai Vigger Knudsen, som selv underviser på kurset.

Fra Ulfborg til Forsvarets terræn i Borris

Tidligere blev Ballistik i praksis afholdt på langdistancebanerne i Ulfborg, men næste gang - og det er den 18. marts 2023 - er kurset rykket til Forsvarets skydeterræn i Borris, en halv snes kilometer øst for Tarm i Vestjylland. Det er kun en fordel for skytterne, fordi skydebanerne i Borris udfordrer skytterne mere end dem i Ulfborg.

På kurset gennemgås der først teori samt ballistik omkring langdistanceskydning. Derefter skydes der med eget våben på traditionel langdistancebane på +400 meter, hvor den enkelte instruktør får en større indsigt i både egen, våbnets og ammunitionens muligheder og begrænsninger. Afslutningsvis skydes der med eget våben på en terrænbane fra forskellige jagtrelevante skydestillinger til mål i forskellige størrelser med fokus på den vitale træfzone på vildtarter på ud til +400 meter.

Næste kursus finder som nævnt sted den 18. marts 2023 i Borris, og alle uddannede riffelinstruktører kan tilmelde sig.