OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. januar 2023

Rekord mange til jagtprøve i 2022

Ikke siden den nye jagtprøves indførelse i 2013/14 har så mange aspiranter gået til jagtprøve, men udviklingen har ikke resulteret i flere jægere. Hele 7229 jagtprøver blev gennemført i 2022, og langt størstedelen blev gennemført nær landets store byer.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Tallene for jagtens prøver i 2022 er blevet frigivet af Miljøstyrelsen, og de viser en række bemærkelsesværdige tendenser. Først og fremmest er det værd at bide mærke i, at de ustabile år under coronaen nu for alvor er lagt bag os, og at interessen blandt danskerne for at erhverve sig et jagttegn igen er stærk.

Hvis vi for en stund skuer tilbage til 2021, så kunne vi dét år hilse 3.700 nye jægere velkomne ud af et samlet antal jagtprøver på 6.967. Det var faktisk små tusind hoveder flere end det udprægede corona-år 2020, hvor blot 2.975 nye jægere klarede sig igennem jagtprøven. Hvis vi kigger en årrække tilbage i tallene, springer 2013 frem som et særligt godt år med mange nye jægere - faktisk hele 7.498 stk. Men 2013 er en undtagelse fra en rimelig stabil tendens, der i en årrække har givet os et sted mellem 3.000 og 4.000 nye jægere hvert eneste år.

Ikke desto mindre viser de nyeste tal fra 2022, at denne tendens muligvis er i forandring. Ganske vist gav året os ikke flere nyjægere end et gennemsnitligt år, nemlig i alt 3.547 stk. Til gengæld var der i 2022 langt flere tilmeldte til jagtprøven end de tidligere år, nemlig så mange som 7.229 personer. Umiddelbart kan tallene giver anledning til tanker om lav beståelsesprocent, hvilket ikke kan afvises, men antallet af tilmeldte indeholder dog også et væsentligt antal gengangere, da der ved en bekendtgørelsesændring i 2020 blev fjernet en urimelig lang ventetid for en ny prøve, hvis man var dumpet.

Gode tal for skydeprøverne

Uanset hvilket våben man ønsker at gå på jagt med, skal man allerførst bestå jagtprøven. Derpå følger en praktisk skydeprøve indenfor den våbenart, du gerne vil benytte - haglbøsse, riffel og bue. Man bestemmer selv i hvilken rækkefølge man ønsker at tage prøverne, og om man vil tage dem alle sammen. Men uden en bestået praktisk skydeprøve, ingen jagt med den pågældende våbenart.

Skeler vi så til antallet af beståede ved de praktiske skydeprøver, ser vi gode tendenser i 2022. For haglskydeprøvens vedkommende bestod 2.375 personer prøven, hvilket svarer til en beståelsesprocent på knapt 61, mod 58,2 procent 2021. For riffelprøvens vedkommende producerede 2022 2.340 nye riffeljægere, mens året før ganske vist leverede lidt flere, men begge år med en beståelsesprocent omkring de 78.

Flere buejægere i 2022

Den eneste våbenart der virkelig skiller sig ud i 2022 i forhold til tidligere år er buen. Ved bueprøven i 2022 var der nemlig 666 tilmeldte med 565 beståede, mod f.eks. året forinden, hvor blot 407 stillede op og 339 bestod. Med andre ord en markant stigning af buejægere, klar til årets sæson.

Desværre kan Miljøstyrelsens tal ikke sige noget om hvor mange der er generhvervelser. Retten til at gå på jagt med bue skal nemlig generhverves hvert femte år i form af en bestået buejagtprøve.

Fra landet og til byen

I mange år har vi set en tendens til, at jagten ikke længere primært var et fænomen blandt folk på landet. Byboere har i stadig stigende grad taget interessen til sig, og det har fostret en ny kategori af jægere - de såkaldte urbane jægere, som ikke nødvendigvis er opvokset på landet, og som heller ikke nødvendigvis har fået jagten ind med modermælken. Denne tendens har sandsynligvis været med til at skabe en større respekt og forståelse for jagten i den danske befolkning som helhed, idet jagtens ambassadører nu findes overalt i samfundet.

I Miljøstyrelsens opgørelse for 2022 er der i år inkluderet tal fra de enkelte enheder under Naturstyrelsen rundt om i landet, så vi kan se hvor de fleste aspiranter kommer fra. Og her taler tallene deres eget sprog - mens der i f.eks. Nordsjælland var 1590 deltagere ved jagtprøven sidste år, var der samtidig blot 189 i Thy. Året før lød tallet på 280 prøvedeltagere i Thy, altså et fald på næsten hundrede aspiranter.

Tendensen er den samme andre steder: I tætbefolkede områder skyder deltagerantallet markant i vejret - med 1.441 i Søhøjlandet og 1010 i Kronjylland (begge i det folkerige Østjylland med flere større byer), mod 436 i Storstrøm og 503 i Vadehavet.

Konklusionen synes umiddelbar: Jagt er blevet et stadig stigende byfænomen.