Offentliggjort den: 11. juli 2023

Regulering af rævehvalpe i juli og august

Bemærk, at tidsrummet for regulering af rævehvalpe i juli og august er ændret til fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang.

Tekst: Jesper Kjær Illemann

Vildtskadebekendtgørelsen åbner mulighed for regulering af rævehvalpe fra 1. juli til 31. august i egne, hvor ræv gør skade på den øvrige fauna. Afgørelse om regulering ligger hos lodsejer eller bruger (forpagter) af pågældende ejendom.

Hidtil har det været muligt at regulere rævehvalpe fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. Dette er ændret, så regulering nu må ske fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang. Ændringen er i øvrigt gældende for regulering af en række andre pattedyrarter, herunder invasive, og er dermed ensrettet, når der er tale om regulering uden forudgående tilladelse. Mårhund, vaskebjørn og vildsvin kan fortsat reguleres hele døgnet uden forudgående tilladelse.

Tidsrum for regulering af ræv uden forudgående tilladelse beskrives i §5, og ændringen fremgår i dennes stk. 7. Lovgivning findes på www.retsinformation.dk, men man skal være opmærksom på, at man dels læser gældende bekendtgørelse, og at der i nogle tilfælde findes ændringsbekendtgørelser, som ikke er skrevet ind i Hovedbekendtgørelsen.

Det anbefales derfor at søge lovgivningen via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, hvor man til enhver tid finder opdateret, gældende tekst i sin helhed.