Offentliggjort den: 25. maj 2023

Regulering af kalve

I den seneste tid har regulering af kalve, som metode til at formindske markskader, været omtalt ved flere lejligheder i diverse medier. I den sammenhæng vil Danmarks Jægerforbund gerne slå fast, at det er vigtigt at jagten og regionale jagttider er de primære redskaber i forvaltningen af det danske hjortevildt.

Tekst: Thomas Thoft Marcussen

I egne, hvor der er store og koncentrerede bestande af hjortevildt, og hvor der opleves store skader på f.eks. markafgrøder, kræver det en målrettet jagtlig forvaltning af bestanden og samarbejde på tværs af naboskel, for at medvirke til at afhjælpe eller formindske problemer med skader.

Der er ikke nødvendigvis direkte sammenhæng mellem hjortevildtbestandenes størrelse og skadesniveauet. Det er i højere grad lokale hjortevildtbestandes adfærd, som er afgørende for skadernes omfang. Afskydningen af bestanden er medvirkende til at påvirke hjortevildtets adfærd.

Naturstyrelsen kan udstede tilladelse til regulering af kalve, når der opleves omfattende skader på markafgrøder. Reguleringen bliver i denne sammenhæng en metode til at tilstræbe en adfærdsændring hos hjortevildtet gennem en bortskræmning, som skal skabe frygt hos hjortevildtet på det pågældende areal. Virkningen vil som regel være midlertidig, og kan ikke sikre en bæredygtig løsning på sigt. Ligesom andre typer af regulering er regulering af kalve et konkret redskab, som kan bruges til at løse en konkret opgave. Regulering er ikke og bør ikke opfattes som jagt.

- Regulering af kalve bør være én af de allersidste metoder som tages i brug for at formindske skader fra hjortevildtet. I stedet bør man fokusere på at etablere velfungerende samarbejder på tværs af skel, som muliggør en samlet og bæredygtig jagtlig forvaltning af den lokale hjortevildtbestand. Forvaltningen skal have fokus på at sikre sunde bestande af hjortevildt og minimere konflikter på grund af skader, siger Torben Schulz Jensen, formand for Danmarks Jægerforbund s hjortevildtudvalg og medlem af hovedbestyrelsen fra kreds 3.


Danmarks Jægerforbund bidrager gerne med råd og vejledning til alle, der ønsker at vide mere om mulighederne for at samarbejde om forvaltningen af hjortevildtet. Kontakt evt. vildt- og naturkonsulent Thomas Thoft Marcussen på e-mail ttm@jaegerne.dk og hør mere.