Offentliggjort den: 26. juni 2023

Regeringen vil stramme kontrollen med våben

Strammere kontrol med våbentilladelser, mere fokus på sikker opbevaring af våben og bedre hjælp og vejledning til skytteforeningerne. Det er omdrejningspunktet for en række nye initiativer fra regeringen, som skal være med til at sikre, at våben ikke havner i de forkerte hænder.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Regeringen har i dag offentliggjort et katalog over 10 forskellige initiativer, der ifølge regeringen vil sikre tryggere rammer for besiddelse af våben. En del af baggrunden for disse initiativer er den frygtelige hændelse sidste år i Field’s i København, hvor tre mennesker mistede livet, og flere blev såret, da en person åbnede ild på gangene.

Trygheden i samfundet er afgørende

- Danmark er et af de tryggeste samfund i Europa. Grusomme angreb som det, vi så i Field’s sidste sommer, er uhyre sjældne. Ikke desto mindre har det været en påmindelse om, at vi ikke må tage trygheden for givet, udtaler justitsminister Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:

- Derfor strammer vi nu op på kontrollen med våbentilladelser, og vi sætter ind med en række andre initiativer, som blandt andet skal være med til at sikre, at folk med våbentilladelse opbevarer deres våben sikkert derhjemme. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at våben ikke havner i de forkerte hænder og i værste fald koster uskyldige mennesker livet.

Regeringen vil derfor blandt andet sikre strammere kontrol med våbentilladelser, så for eksempel hærdede kriminelle automatisk afskæres fra at få adgang til våben, ligesom der skal være bedre kontrol med våbentilladelser til personer med psykiske lidelser.

Derudover styrkes fokus på sikkerheden omkring opbevaring af våben. For eksempel skal uforsvarlig opbevaring af våben straffes hårdere, og der iværksættes en informationskampagne om sikker våbenopbevaring henvendt til de mange lovlydige jægere og skytter, som opbevarer våben i hjemmet.

Samtidig skal der være bedre hjælp og vejledning til skytteforeningerne i forhold til sikkerhed – for eksempel hvordan foreningerne kan reagere, hvis et medlem udviser bekymrende adfærd.

De konkrete initiativer

Strammere kontrol med våbentilladelser:

1. Obligatorisk afslag på ansøgning om våbentilladelse ved visse lovovertrædelser, mv.
2. Bedre kontrol med våbentilladelser til borgere med psykiske lidelser
3. Radikaliserede personer skal ikke have adgang til våben
4. Etablering af særlig indberetningsordning for kommunale myndigheder, mv.
5. Pligt til hurtig afhændelse af våben og ammunition

Øget sikkerhed omkring opbevaring af våben og ammunition:

6. Skærpelse af straffen for uforsvarlig opbevaring af våben
7. Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af ammunition
8. Informationskampagne om sikker opbevaring af våben
Bedre hjælp til skytteforeningerne:
9. Vejledning til skytteforeninger om faresignaler
10. Øget sikkerhed i skytteforeningerne

Trygt og enkelt

- Med udgangspunkt i Danmarks Jægerforbunds våbenpolitiske motto ’trygt og enkelt’ vil vi både alene og sammen med vores nære samarbejdspartnere, se nærmere på de enkelte forslag, som regeringen har præsenteret i deres 10-punktspakke, udtaler Marie-Louise Achton-Lyng, formand for jægerforbundets våbenpolitiske udvalg, og uddyber:

- Vi har naturligvis en klar forventning om, myndighederne inddrager os i den kommende proces, så vi kan generelt kan bidrage med vores faglige viden og især være med til at sikre en balance i hensynet til samfundet over for den enkelte jæger/sportsskytte.

- Intensionen om at sikre et sikkert og trygt samfund kan vi ikke være uenig i, men jeg kan allerede nu sige, at vi er forbeholden over for forslaget, der omhandler borgere med psykiske lidelser, idet vi er bange for, at det vil kunne ramme jægere, herunder f.eks. veteraner hårdt, understreger Marie-Louise Achton-Lyng.