Offentliggjort den: 30. maj 2023

Rapport om udsætning af fasaner til jagt i Danmark

DCE estimerer at den årlige udsætning af fasaner i Danmark ligger på minimum 1,5 millioner. Men i 2022 blev der kun indberettet 966.314 udsatte fasaner.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Claus Lind Christensen

DCE har i dag offentliggjort en rapport, bestilt af Miljøstyrelsen, som estimerer hvor mange fasaner der årligt udsættes i Danmark. Rapporten er bestilt efter ønske fra Vildtforvaltningsrådet.

Med udsætningsforliget, som trådte i kraft i 2018, blev det besluttet, at der skulle skabes et overblik over den samlede udsætning af fjervildt og det blev ved sammen lejlighed lovpligtigt at indberette al udsætning af fjervildt, uanset antal, inden for en uge. DCE’s rapport estimerer at den årlige udsætning af fasaner i Danmark, ligger på minimum 1,5 millioner. I 2022 blev der i alt indberettet 966.314 udsatte fasaner.

-Rapporten fremkommer med en estimeret udsætning af fasaner, som desværre afviger væsentligt fra antallet af indberettede, udsatte fasaner. Vi vil nu nærlæse rapporten og dens indhold vil indgå i det videre arbejde vedr. udsætning af fjervildt, siger Jens Venø Kjellerup, formand for Danmarks Jægerforbunds Markvildtudvalg og HB-medlem fra kreds 4.