Offentliggjort den: 07. november 2023

Projekt Penelope kortlægger pibeændernes træk – og du kan hjælpe forskerne

Projekt Penelope er et internationalt forskningsprojekt, som indsamler ny viden om pibeand gennem ringmærkning og GPS-sporing af fugle. Den indsamlede viden skal blandt andet medvirke til at sikre vigtige levesteder langs hele artens trækrute.

Tekst: Iben Hove Sørensen
Foto: Jacob Sterup og Heather Warrender

På flywayniveau er bestanden af pibeand tilsyneladende stabil, men de senere årtier har dele af bestanden været i tilbagegang, hvilket har resulteret i en vis bekymring for arten. Det var baggrunden for, at forskere og jagtorganisationer fra Finland, Danmark og Storbritannien – med Waterfowlers’ Network i spidsen - i 2021 indgik et projektsamarbejde om mærkning af pibeænder med metal- og farveringe samt påsætning af GPS-loggere. Projektet er 3-årigt og afsluttes i 2024.

Projektets hovedaktiviteter udgøres af et mærkningsprogram, som skal resultere i ny viden om pibeandens overlevelse, habitatanvendelse og trækmønstre. Det er særligt interessant at få beskrevet sammenhængen mellem artens forskellige yngle- og overvintringsområder og at få undersøgt, hvordan pibeanden færdes i og omkring beskyttede områder.

Tusindvis af ringmærkede pibeænder

På trods af diverse udfordringer, blandt andet forbud mod ringmærkningsaktiviteter under Covid-19 og i områder med udbrud af fugleinfluenza, er det lykkedes at fange og farveringmærke omkring 1100 pibeænder i Storbritannien siden 2021. Et mindre antal fugle er desuden blevet ringmærket på Island, og i Finland er pibeænderne både blevet ringmærket og forsynet med GPS-sendere. Dertil har ringmærkerne aflæst 227 metalringe, og 170 farveringe er blevet aflæst med kikkert eller kamera i felten. 12 af de mærkede pibeænder er blevet skudt eller fundet døde.

I alt er 88 pibeænder blevet forsynet med satellitsendere, som kan give detaljerede informationer om ændernes bevægelser året rundt. Vi har blandt andet kunnet følge en han undervejs, mens han fra april 2021 til maj 2022 tilbagelagde omkring 10.000 km: Sommeren tilbragte han som ynglefugl i Rusland, og vinteren tilbragte han i det nordøstlige England. Undervejs besøgte han både Finland og Danmark. I skrivende stund har vi aktive satellitsendere i Sverige, Finland og Rusland, og vi forventer, at de i løbet af vinterhalvåret bevæger sig igennem Danmark.

Hvordan kan du hjælpe?

Mens satellitsenderne kan følges året rundt, er Projekt Penelopes succes afhængig af genmeldinger af metal- og farveringe fra jægere, ornitologer og fotografer. Vi vil derfor meget gerne høre fra alle, som ser, nedlægger eller fotograferer en ringmærket pibeand.

De blå og grønne farveringe, som bruges i dette projekt, kan med lidt tålmodighed aflæses på afstand med kikkert eller teleskop, når pibeænderne står på en sten i vandet eller græsser på land. Der er kun to bogstaver eller tal på hver farvering, i nogle tilfælde adskilt af en linje, som går hele vejen rundt om ringen (se billede).

Hvis du nedlægger en fugl eller finder den død, er det bedst af aflæse metalringen, og den kan forsigtigt tages af sammen med evt. andet udstyr. Satellitsenderne er værdifulde, og de kan ofte genbruges og sættes på en ny fugl. Derfor vil vi meget gerne have dem igen.

Tak

Projekt Penelope er støttet af The Wildlife Habitat Charitable Trust, Finlands skov- og landbrugsministerium samt Jægernes Naturfond. Du kan læse mere om Waterfowlers’ Network, Projekt Penelope og det internationale samarbejde via linket her (på engelsk).

Støt Jægernes Naturfond

Jægernes Naturfond arbejder også for indsamling af midler til restaurering af vådområder på trækfuglenes yngleområder i Nordeuropa. Det kommer særligt en art som pibeand til gode, da den ikke yngler i Danmark. Derfor bruges midlerne i Finland, da specielt Finland er en af pibeandens vigtige yngleområder.

En donation på 200 kr. fra dig kan gøre en forskel for trækvildtet og deres yngleområder, hvor du blot overfører beløbet via MobilePay: 908878.

Oplyser du cpr. nr. via din donation, trækkes beløbet automatisk fra i skat. Indsamlingen i Danmark sker via Jægernes Naturfond, hvor beløbet går ubeskåret til genoprettelse af yngleområder i Finland.