OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. februar 2023

Pleje af vedbiotoper - giv noget godt tilbage til vildtet

Februar! Jagtsæsonen er forbi, og det er tid til at lægge haglbøssen væk og finde motorsaven frem. Nu skal tiden nemlig bruges på terrænpleje - for din og for vildtets skyld.

Levende hegn og remiser er vigtige levesteder i det åbne land. Pleje er dog i de fleste tilfælde afgørende, hvis vedbiotoperne skal opretholde deres funktion.

Hvis man undlader at pleje sine levende hegn på reviret, vil bevoksningens naturlige udvikling typisk resultere i, at træernes kroner og levende grene presses længere og længere opad på stammerne. For vildtet er det ensbetydende med dårlig dækning og ringe muligheder for at søge ly mod vejr, vind og forstyrrelser. Derfor vil vildtet typisk fravælge området, og det samme vil småfuglene, som ikke finder den krateffekt, de har brug for som skjul og levesteder.

Faktaark om pleje af vedbiotoper

Så hvordan plejer vi vores levende hegn sådan, at dyrene igen kan få optimale betingelser på reviret? I praksis bør plejen foregå ved en løbende tynding af bestandstræerne, således andelen af buske vokser gradvist. Buske bør stævnes eller halvfældes med ca. 5 års mellemrum, så dækningen i beplantningen sikres. Ved halvfældning skæres stammen delvist igennem fra den ene side, således barken ikke gemmeskæres helt.

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet et faktaark om pleje af vedbiotoper, hvor du kan få yderligere vejledning til hvordan du kommer godt i gang.

Få mere inspiration

Læs flere faktaark og få masser af inspiration til gennemtænkt natur- og vildtpleje på siden Viden om markvildtet. I filmen herunder er vi taget ud til et levende hegn, bevæbnet med masser af gode råd og en motorsav: