Offentliggjort den: 07. juni 2023

Over 360.000 skrev under på #SignforHunting

For første gang i historien har det europæiske fællesskab af jægere lanceret en storstilet underskriftsindsamling: SignforHunting-kampagnen. Dette initiativ har resulteret i, at jægerne nu har gennemført en af de største miljøkampagner nogensinde i Bruxelles.

Under EU Green Week 2023 overrakte European Federation for Hunting and Conservation (FACE) mere end 360.000 underskrifter til miljøkommissær Virginijus Sinkevičius. Kampagnen er et opråb til lovgiverne om at arbejde med jægerne og anerkende det, jægerne bidrager med, og samtidig se os som en del af løsningen. Opråbet skal ses lige så meget som en støtteerklæring, som en opfordring til forandringer.

- Vi er meget begejstrede over at se sådan en enorm mobilisering hos de europæiske jægere. Dette er ikke kun en stor sejr for jægerne, men for naturen og naturbeskyttelse over hele Europa, sagde Torbjörn Larsson, Præsident for FACE.

Miljøkommissær Virginijus Sinkevičius udtalte:

- Jeg er glad for muligheden for officielt at kunne modtage de indsamlede underskrifter fra FACE. Mange af de anmodninger, jeres kampagne indeholder, understreger en delt bekymring og beslutsomhed for at adressere de udfordringer med store tab af biodiversitet, vi ser i dette årti. Vi regner med, at FACE vil støtte vores nuværende politikker og forslåede lovgivning, især omhandlende naturgenopretning.

#SignforHunting- kampagnen fremhæver jægernes rolle som forvaltere af miljøet og repræsenterer dermed et vigtigt skridt på vejen til at adressere målene i EU’s Biodiversitetsstrategi 2030. De indsamlede underskrifter tydeliggør, at de europæiske jægere taler med én samlet stemme og deres ønske om en bæredygtig jagt, engagement i naturbeskyttelse og anerkendelse af regionale jagttraditioner.

Kampagnen viser også FACE’ støtte til lovforslaget om naturgenoprettelse. FACE udnyttede denne lejlighed til at levere et stærkt budskab til Europa-Parlamentet. En påmindelse til politikere om, at jægere er aktive deltagere i naturbeskyttelse og -bevarelse. Ikke alene understreger det jagtmiljøet som en samlet enhed men også et fælles engagement i kampagnens centrale fokus 'Bring Naturen Tilbage'.

- Dette er en historisk dag for Europas jægere og ikke mindst for Europa”, konkluderer Torbjörn Larsson. Han fortsætter:

- Vi er overbeviste om, at en succeshistorie som denne kampagne fremadrettet vil fordre dialog og samarbejde mellem de forskellige interessenter om at skabe en fremtid, hvor naturbeskyttelse og bæredygtig jagt går hånd i hånd.

FACE vil gerne sige en stor tak til alle, som har støttet kampagnen, og til alle de jægere, der støtter op om det vigtigste af budskaberne, at politikerne arbejder sammen med os.