Offentliggjort den: 02. februar 2023

Om rettrækkere, træklængde og magasinstop

Berigtigelse af en fejl i en artikel om rettrækkere i februar-nummeret af Jæger.

I artiklen ”Rettrækkerens guldalder” i februars udgave af Jæger, har skribenten skrevet følgende: ”Flere rettrækkere har samme træklængde, uanset hvilken kaliber man skyder med (blandt andet Blaser-modellerne)”.

Dette er ikke korrekt. Blaser har samme træklængde for flere af kalibergrupperne, hvilket er grunden til skribentens vildfarelse. Men i Blaser magasin-indsatserne er der integreret et stop i visse kalibre, eksempelvis .223 Rem, 6,5x55 og .308 Win, hvilket afkorter træklængden.

Redaktionen beklager fejlen.