OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. marts 2023

Nye tests og prøver til alle jagthunde

Med en række nye test og prøver sætter DJ en ny standard for jagthundetræning. De nye tests og prøver er for alle jagthunde, de tager afsæt i hundens udvikling, og de er skabt til at passe ind i jagtforeningernes eksisterende træningstilbud.

Tekst: Stig Egede Hansen, formand, Jagthundeudvalget

Tilbage i 2021 igangsatte Jagthundeudvalget arbejdet med en tydelig strategi for træning af alle jagthunde. Målene blev klart defineret fra start, og med stor virkelyst kastede organisationen sig over arbejdet med at virkeliggøre disse. Arbejdet har været funderet i Jagthundeudvalget, Hundeaktivitetsudvalget og i sekretariatet, men har også involveret medlemmer og tillidsfolk, der har bidraget til resultaterne igennem arbejdsgrupper og dialogmøder.

Målene i hundestrategien er:

  • DJ er en organisation for alle jagthunde i Danmark
  • Vi skal sikre, at jagthundeindsatsen målrettes bredden blandt medlemmerne
  • Vi skal sikre flere og bedre uddannelsestilbud for medlemmer med jagthunde
  • Vi skal skabe grundlag for øget medlemstilgang igennem jagthundeaktiviteter (herunder tests og prøver) i jagtforeningerne

Metoderne til at nå målene er mange, og en god del af disse er vi langt fremme med, men andre stadig er på vej.

En nøglesten i jagthundearbejdet er den store indsats, der sker i jagtforeningerne. Den positive udvikling, de mange frivillige instruktører bidrager til, skaber værdi for både medlemmer – og for mange helt almindelige hundeejere. Det kan vi være stolte af, for det beviser, at vi uddanner på hundene og deres ejere på hundens præmisser.

Til at sikre den lokalt forankret rådgivning, sparring og efteruddannelse er der fundet et stærkt team af forbundsinstruktører. Deres funktion er at understøtte de lokale instruktører, og vi ser mange eksempler på, at det virker, når en forbundsinstruktør med ild i øjnene bringer ny motivation og inspiration med sig.

Nu er næste skridt klar, og de nye tests og prøver er offentliggjorte. Med de nye test og prøver er der en rød tråd gennem aktiviteterne i jagtforeningerne, jagthundeuddannelserne og de mange frivilliges arbejde. I udviklingsarbejdet har vi haft fokus på, at vores tilbud er for alle. Ligeledes har vi ønsket at skabe en øget bevidsthed om hundens udvikling, og at der tages størst muligt hensyn til dette i jagthundearbejdet generelt.

To af de offentliggjorte tests og prøver er velkendte. De har fået et facelift, men kravene er de samme. Resten er nye, og derfor vil 2023 bliver året, hvor vi implementerer, afprøver, evaluerer og evt. tilretter.

Der er allerede flere jagtforeninger, der ønsker at hjælpe med at afprøve testene og prøverne i praksis. I den forbindelse vil der blive lavet forklarende og vejledende videoer med interviews af både deltagere og dommere. Alt sammen for, at vi kommer bedst muligt fra start.

Afslutningsvist skal der lyde en stor tak til arbejdsgruppen for nye tests og prøver, og en ligeså stor tak til arbejdsgruppen for deltager- og dommervejledninger samt de frivillige medlemmer, instruktører og tillidsfolk, der har givet input.

Har du spørgsmål til testene eller prøverne, så kontakt jagthundekonsulenten på telefon 88 88 75 04 eller på mail odh@jaegerne.dk.