Offentliggjort den: 26. april 2023

Ny viden skal styrke frivillighedens vilkår i DJ

Efter en spørgeskemaundersøgelse og en række frivilligmøder landet over har DJ’s antropolog nu så megen viden om, hvad der rør sig rundt om i landets jagtforeninger, at arbejdet med en ny frivilligpolitik kan begynde. For det skal være både sjovt og motiverende at være frivillig – og så skal der handles på en række bekymringer.

Tekst: Marianne Ebbensgaard
Foto: Søren Vendelbo

Efter tre spændende måneder med ni frivilligmøder rundt i landet og gode snakke med 150 frivillige, har vi fået en stor indsigt i, hvad der rør sig, og hvad der betyder noget for de frivillige i Danmarks Jægerforbund. Alle fremmødte har delt ærligt og konstruktivt ud af deres erfaringer, oplevelser, bekymringer, glæder og ikke mindst givet indblik i et stort engagement. Der skal lyde en stor tak for alle de gode input. Ligeledes har HB og relevante medarbejdere deltaget med deres tanker og erfaringer, så vi nu har et rigtig godt grundlag at arbejde videre med.

Gode rammer for frivillighed

Og så spørger du måske: Hvad skal al den viden så bruges til?

Den skal bruges til at styrke frivilligheden i jægerforbundet, for uden de frivillige er vi ingenting. Det skal være sjovt og meningsgivende at være frivillig i DJ, og det er lige fra foreningsfrivillighed til kreds- og udvalgsarbejde.

"De frivillige er rygraden i jægerforbundet uanset, hvad man bidrager med. Derfor er det helt afgørende, at vi forstår, hvad de frivillige har brug for, så det at være frivillig nu og fremadrettet er let, sjovt, interessant, meningsfuldt og er båret medbestemmelse, når de mange vigtige opgaver for medlemmer og foreninger varetages," siger Lars Udengaard som er HB’s politiske ansvarlig for indsatsen.

For at skabe nogle gode rammer for frivilligheden bliver der på baggrund af de indsamlede erfaringer udviklet en frivilligpolitik. Frivilligpolitikken vil blive udviklet i løbet af efteråret og skal godkendes af repræsentantskabet i 2024. Udover frivilligpolitikken skal vi have sat handling bag de ting der fungerer uhensigtsmæssigt og have prøvet forskellige løsninger af sammen med de frivillige.

Når frivilligpolitikken er lavet, er det ikke ensbetydende med at arbejdet med at styrke og understøtte frivilligheden stopper. Det er en opgave vi vil fortsætte med at have fokus på så længe der er frivillige – og det regner vi med, der er i mange, mange år.

Som opstart på arbejdet med frivillighed blev der i september lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt de frivillige i DJ. Her skal også lyde en stor tak til alle jer der tog jer tid til at besvare den. Spørgeskemaundersøgelsen vil sammen med erfaringer fra frivilligmøderne være med til at danne grundlag for frivilligpolitikken og arbejdet med at understøtte frivilligheden i DJ fremadrettet.

Nedslag fra spørgeskemaundersøgelsen

Der er ingen tvivl om, at de frivillige i DJ er engagerede og trofaste. Ud af de ca. 450, der har gennemført undersøgelsen har 60 pct. svaret, at de har været frivillige i 15 år eller mere. Det er ret markant i forhold til andre frivilligforeninger.

Hvor lang tid har du været frivillig?

Som jæger har der været tradition for at melde sig ind i fællesskabet og løfte i flok. Den tradition er ikke længere lige så stærk, og det bliver helt sikkert et af de opmærksomhedspunkter, der skal sættes fokus på.

Hvor tilfreds er du overordnet set med at være frivillig i Danmarks Jægerforbund?

Udover det store frivillige engagement er der også generelt en stor tilfredshed med at være frivillig i DJ. 78 pct. svarer at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. Dykker man ned i de mange kommentarer, er det tydeligt, at der er en stolthed ved at være frivillig, hvilket i høj grad også understøttes af de udsagn, der er givet til kende på frivilligmøderne. Det betyder noget at gøre en forskel for andre og kunne give sine kundskaber videre, så andre lykkedes.

Noget der til gengæld kan udfordre motivationen for det frivillige arbejde er arbejdet med at rekruttere flere frivillige og fastholde engagementet hos dem der allerede er med. Det koster mange hovedbrud og bekymring i forhold til hvordan fremtiden kommer til at se ud.

Hvad oplever du som udfordrende eller vanskeligt som frivillig? (Mulighed for flere krydser)

Det er ikke nemt at komme med en opskrift på, hvordan vi rekruttere og fastholder frivillige. Og det er ikke længere en selvfølge, at de nye frivillige engagerer sig lige så længe som de frivillige, der er nu. Dette er også et fokusområde fremadrettet og en af de opgaver, vi skal finde forskellige løsninger på.

Der er nok at tage fat på i forhold til at styrke frivilligheden og understøtte det gode arbejde både helt lavpraktisk, i forhold til strukturen og ikke mindst kulturen. De frivillige er fundamentet i Danmarks Jægerforbund, og det skal vi sammen styrke.