Offentliggjort den: 11. september 2023

Ny tilgang til jagt på kortnæbbet gås

For at undgå at Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås bringes under det fastsatte bestandsmål, opfordrer Kim Bjerre fra DJ's trækvildtudvalg jægerne til kun at skyde, hvad man har behov for til gryden. Målet med at reducere bestanden er nemlig nået. Se filmen nederst i nyheden og hør mere.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard. Video: Christian Lang Jensen

Gennem mange år har vi haft meget præcise data vedr. bestanden af kortnæbbede gæs fra Svalbard, som hovedsageligt er den bestand, der skydes i Vestdanmark. I år har der dog været så stor usikkerhed om bestandsstørrelsen, at princippet om en årlig justering af udtaget (og evt. jagttiden) blev fraveget. Det medfører en risiko for, at udbyttet bliver større, end bestanden reelt kan tåle – også selvom den fastsatte kvote overholdes.

Tidligere stod man med det problem, at bestanden på Svalbard voksede eksplosivt, og at der måtte gøres noget for at reducere bestanden. Derfor blev der udarbejdet en forvaltningsplan, som dels skulle nedbringe, dels siden kontrollere bestandens udvikling. Det skete i form af en adaptiv forvaltning, hvor en bestand på cirka 80.000 individer skulle reduceres til cirka 60.000. Det mål er nu ved at være nået.

- Derfor vil jeg gerne opfordre til at man ændrer politik i forhold til hvordan man afskyder. Gennem de senere år har vi været vant til at nedlægge så mange som muligt for at få reduceret bestanden, fortæller Kim Bjerre, medlem af Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg.

Men da bestanden nu tilsyneladende har stabiliseret sig, bør den kortnæbbede gås fremover i højere grad skydes ud fra hvad man rent faktisk kan spise. Dette er særligt relevant i den aktuelle sæson, hvor der er usikkerhed om de tilgængelige data.

- Så min opfordring er, at man begrænser sig en smule i hvor mange fugle, man skyder. Skyd til det, I har behov for til gryden, lyder det videre fra Kim Bjerre.