OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. maj 2023

Ny formand for Den Nationale Hjortevildtgruppe

På et møde den 20. marts 2023 besluttede Vildtforvaltningsrådet (VFR) at bringe arbejdet med hjortevildtforvaltningen i Den Nationale Hjortevildtgruppe direkte ind i Vildtforvaltningsrådet for en periode. Til at lede dette arbejde er Jan Eriksen udpeget som ny formand for Den nationale hjortevildtgruppe.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

VFR’s beslutning er en konsekvens af, at den hidtidige formand Svend Bichel har valgt ikke at fortsætte på posten, og at den politiske situation er uafklaret. På nuværende tidspunkt kendes de politiske ønsker og rammer for forvaltningen ikke, og der udestår samtidig betydelige rammesættende drøftelser frem for egentlige faglige drøftelser på området.
Den Nationale Hjortevildtgruppe får i den kommende tid følgende sammensætning: Claus Lind Christensen, DJ, Birgitte Marcussen, DN, Peter Busck, DS, Henrik Bertelsen, L&F og Jan Eriksen som formand.

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund udtaler:

- Jeg ser ikke denne løsning som optimal, men jeg bakker op om beslutningen, da vi på kort sigt står over for en uafklaret politisk situation. Jeg vil arbejde for, at den fremadrettede organisering af hjortevildtarbejdet skal være en del af de drøftelser, vi skal have i Den Nationale Hjortevildtgruppe, og fortsætter:

- Den hidtidige nationale hjortevildtgruppe har gjort et godt stykke arbejde, men gruppen har ikke kunnet opnå den ønskede fremdrift på grund af den manglende politiske afklaring. Derfor skal der herfra lyde en klar opfordring til ministeren om at tage stilling til den fremtidige forvaltning af hjortevildtet, for først herefter kan vi i Den Nationale Hjortevildtgruppe påbegynde drøftelser om, hvilke muligheder der er for at løse nogle af de store udfordringer, der er på området.

Sluttelig sender Claus Lind Christensen en stor ros og tak til den afgående nationale gruppe:

- Betingelserne for gruppens arbejde har ikke været optimale, men det er værd at fremhæve, at I har fået defineret gruppens arbejde på bedste vis, også selv om der har været stor uenighed om arealkravet. Gruppen har formået at få gjort gamle mål for kronvildt og dåvildt entydige, så der nu ikke er tvivl om, hvordan der opnås en bestand i alder og kønsmæssig balance. I har givet den nye gruppe et godt fundament ar arbejde videre på med at sikre grundstenen til en sund forvaltning af det store hjortevildt.

De regionale hjortevildtgrupper vil fortsætte deres arbejde uforandret. På sigt vil der være behov for mere dialog mellem de regionale hjortevildtgrupper og den nationale gruppe, hvilket formanden for den nationale gruppe har signaleret vil ske på den anden side af sommerferien.

Danmarks Jægerforbunds Hjortevildtsudvalg vil være uforandret, med Torben S. Jensen som formand for udvalget. Formand Claus Lind Christensen genindtræder i hjortevildtudvalget for at sikre forbindelsen mellem det regionale og nationale arbejde.