OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. februar 2023

Ny folder skal give lettere adgang til regulering af skarv

Danmarks Sportsfiskerforbund udgiver ny folder, der skal gøre det nemmere for foreninger og frivillige at få lov til regulere skarver hos lodsejere ved vandløb og søer, hvor fiskebestandene er pressede på grund af skarven. Derudover skal folderen også virke som formidling til andre naturbrugere, der ikke kender til skarvregulering.

Tekst: Christian Lykke Flinker
Foto: Columbus Leth

Flere steder i landet udgør skarven et problem for fiskebestandene, og det prøver flere frivillige at gøre noget ved gennem regulering. Men det er ikke altid lige nemt at få lov til regulere den fiskeædende fugl de rigtige steder, hvor den gør størst skade. Det kræver nemlig en fuldmagt fra lodsejeren, inden der kan ansøges om reguleringstilladelse hos Miljøministeriet. Og det kan være både kompliceret og tidskrævende at forklare, hvorfor man ønsker adgang til regulering på en fremmed persons jord.

Det har man erfaret hos Vandpleje Fyn, hvor man tilbage i 2022 nedsatte et decideret skarv-udvalg, der skulle håndtere og begrænse skarvernes fødesøgning i de fynske vande. Medlemmer i udvalget har haft problemer med at få de rette lodsejer-tilladelser.

- Vi har haft svært ved at få lov til regulering, når vi banker på ude hos lodsejerne. Deres største bekymring er, hvem de egentlig står overfor. Med den her folder kan vi vise, at vi har en interesseorganisation som Danmarks Sportsfiskerforbund i ryggen, og det er en vigtig signalværdi, når vi mødes med lodsejere for at spørge om lov til regulering på deres jord. Udover at de kan se, at det en seriøs henvendelse, så kan de også få svar på mange af deres spørgsmål via folderen, forklarer Niklas Albrechtsen, der er formand i Vandpleje Fyns skarvudvalg.

Niklas’ rolle som formand i skarvudvalget går ud på at koordinere, hvor det giver mening at regulere, indhente fuldmagter fra lodsejere samt finde jægere til at udføre reguleringen.

Henvender sig også til andre

Udover lodsejerne skal folderen med titlen ”Jægere og lystfiskere passer på fiskene” også bruges af jægerne som informationsmateriale til andre naturbrugere.

- Må man godt skyde skarver? Er det ikke en fredet fugl? Hvorfor kan det være nødvendigt at regulere den? Det er bare nogle af de spørgsmål, vores jægere får, når de sidder derude. Vi vil gerne formidle, hvad vi har gang i, og hvorfor det er så vigtigt for os at passe på vores fiskebestande. Derfor skal alle jægere, der hjælper os med at begrænse skarvernes fødesøgning, have en håndfuld foldere i inderlommen. Folderen kan åbne døre og lukke unødvendige diskussioner, forklarer Niklas Albrechtsen, der udover at være lystfisker også selv er jægere og deltager i reguleringen.

Regulering påhviler de frivillige

Hos Danmarks Sportsfiskerforbund er man glade for at støtte op omkring det frivillige reguleringsarbejde ude i foreningerne.

- Vi oplever, at flere foreninger har de samme udfordringer som fynboerne i forhold til at skaffe de nødvendige lodsejertilladelser, og derfor er vi glade for at kunne støtte op omkring det store arbejde, som de bidrager med lokalt, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund.

Forbundet efterlyser dog, at myndighederne tager et større ansvar for forvaltning af skarv, modsat i dag, hvor hovedansvaret hviler på de frivillige. Vurderingen er, at fiskebestandene nu er så pressede, at myndighederne bør tage førertrøjen på.

- Hvis myndighederne ikke tager en større og aktiv del i forvaltningen af skarverne, er der en reel risiko for, at nogle af de mest pressede fiskebestande forsvinder. Hjælp til lettere adgang til reguleringstilladelser, organisering af jægere samt bedre rådgivning og planlægning af reguleringen er nogle af vores ønsker, slutter Kaare Manniche Ebert.