Offentliggjort den: 06. december 2023

Medlemsundersøgelse 2023

Nu har medlemmer af Danmarks Jægerforbund mulighed for at give forbundet feedback på deres medlemskab, når vi i denne uge udsender medlemsundersøgelsen 2023 til alle medlemmer, der er registreret i medlemssystemet med en valid mailadresse. Dog med undtagelse af juniormedlemmer, støttemedlemmer samt prøvemedlemmer.

Årets medlemsundersøgelse gennemføres i systemet SurveyXact, der udbydes af Rambøll Management. Herfra sender vi en mail med et link til selve undersøgelsen. Der vil være åben for besvarelse frem til mandag den 1. januar 2024.

Medlemsundersøgelsen er en vigtig kilde til viden om jægerforbundets medlemmer, og resultaterne bliver brugt i mange sammenhænge. Undersøgelsen indeholder i år spørgsmål om medlemmernes generelle tilfredshed med DJ, kurser og uddannelser, jagthunde, strand- og havjagt, tidsforbrug på jagt, DJ’s medier samt enkelte baggrundsspørgsmål.

Modtager du ikke et spørgeskema?

Undersøgelsen udsendes via mail til den e-mailadresse, DJ har registreret i medlemssystemet. Har du ikke i modtaget undersøgelsen, inden weekenden er ovre, så kontakt Medlemsservice på tlf. 88 88 75 00, så tjekker vi, at din mailadresse er korrekt, og vi sørger for, at du får tilsendt et link.

Alle, der deltager i undersøgelsen, kan til sidst angive, om de ønsker at deltage i konkurrencen om et gavekort på 3.000 kr. til Hunters’ Point.

Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Joan Brønnum Kvist, kommunikationschef i Danmarks Jægerforbund, på mail jbk@jaegerne.dk.