Offentliggjort den: 23. november 2023

Medlem ekskluderet af jægerforbundet

På hovedbestyrelsens møde den 16. november 2023 blev det besluttet at ekskludere et nu tidligere medlem af Danmarks Jægerforbund.

Eksklusionen skete efter anmodning fra Klemensker Jagtforenings bestyrelse, der i deres begrundelse henviste til Danmarks Jægerforbunds vedtægters § 30 stk. 2:

”Det samme gælder, hvis et medlem ved endelig dom er kendt skyldig i en forsætlig grov overtrædelse af jagt- eller våbenloven."

Baggrunden for eksklusionen er, at det nu tidligere medlem i september 2023 af Retten på Bornholm blev idømt 2 år og 3 måneders fængsel, heraf 3 måneder ubetinget fængsel, for ulovlig våbenbesiddelse og ulovlig opbevaring af våben.

På grundlag af ovennævnte havde bestyrelsen i Klemensker Jagtforening besluttet at ekskludere medlemmet af jagtforeningen, ligesom foreningen ikke fandt det ønskeligt, at det skulle være muligt for det tidligere medlem at melde sig ind i en anden forening under Danmarks Jægerforbund.

Hovedbestyrelsen bakkede op om jagtforeningens anmodning og besluttede jf. vedtægternes §30, stk. 8 en karensperiode der afhænger af, hvornår det tidligere medlem igen erhverver et jagttegn. Når det er sket, kan der anmodes om genoptagelse af et medlemskab.