Offentliggjort den: 28. november 2023

Kun én stabilisator på jagtbuen

Mange buejægere har monteret mere end en enkelt stabilisator på deres compoundbue. Men det må man ikke, understreger Miljøstyrelsen. DJ ønsker fortolkning ændret, så det fremover er muligt at montere mere end én stabilisator.

Tekst og Foto: Lars Thune Andersen

Når vi som buejægere bruger en compoundbue, så er denne normalt monteret med en stabilisator. Stabilisatoren monteres under sigtet og peger væk fra skytte og fungere som modvægt når buen trækkes og er med til at stabilisere buen under skuddet. Ifølge bekendtgørelsen om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv., så må en stabilisator ikke være længere end 35 cm.

Mange compoundbuer giver mulighed for at montere yderligere en sidestabilisator, der fungerer som modvægt til buens pilecover. Dermed får buen en bedre sideværts balance. Det er brugen af disse sidestabilisatorer, som givet anledning til spørgsmål til tolkningen af lovgivningen. I bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt mv., står der følgende i § 5,3:

”En evt. stabilisator må højst være 35 cm.”

Men det fremgår ikke tydeligt hvor mange stabilisatorer der må være på en jagtbue. Derfor er der mange buejægere, der anvender en sidestabilisatorer og dermed to stabilisatorer på jagt og til buejagtprøven. Derfor har Naturstyrelsen, der afholder buejagtprøverne på vegne af Miljøstyrelsen, spurgt Miljøstyrelsen hvorledes § 5,3 skal tolkes.

Miljøstyrelsens svar er entydigt: Der må kun være én stabilisator på en jagtbue når denne anvendes til jagt og dermed også til buejagtprøven.

Flere stabilisatorer er lig sikrere skud

Baggrunden skal findes i ordet stabilisator, som i bekendtgørelsen er i ental og derfor tolkes således, at der kun må anvendes én stabilisator. Der er ikke tale om en ændring af loven eller en ny regel, men en præcisering af gældende lovgivning. Biolog Søren Egelund Rasmussen fra Miljøstyrelsen forklarer:

- Naturstyrelsen har oplevet et stigende antal aspiranter, som møder op til bueprøven med flere stabilisatorer på buen. I den anledning har Naturstyrelsen henvendt sig til Miljøstyrelsen for en afklaring af reglerne på området. Vores jurister har vurderet, at der alene må anvendes én stabilisator til jagt, hvilket i 2024 bliver tydeliggjort i instruks for buejagtprøven og diverse vejledninger og skriftligt materiale vedrørende bueprøven.