OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. marts 2023

Kredsmøde i Kreds 1: Stor ros for godt arbejde i kredsen

99 stemmeberettigede og en hel del gæster mødte op på Lundbæk Landbrugsskole, da der den 4. marts 2023 blev afholdt årsmøde i Kreds 1.

Tekst og Foto: Mette Marquardsen

Stemningen var lun allerede ved indskrivningen og det var tydeligt, at der var flere, der havde glædet sig til dagen og til gensynet med gode jagtkammerater. Efter morgenkaffe med nybagte boller og pålæg, blæste jagthornsblæsere fra Kreds 1 til samling, hvorefter kredsformanden Grethe Jakobsen bød velkommen og indledte årsmødet med en fælles mindehøjtidelighed for de jagtkammerater, der ikke er blandt os mere.

Grethe Jakobsen startede sin formandsberetning med slet skjult stolthed over, at kredsen med en fremgang på godt 200 medlemmer nu tæller 11.899. Nogen gør det godt og vi har gjort det godt i en årrække, var hendes ord. Medlemmerne er fordelt i 118 jagtforeninger og der er 11 jægerråd i kredsen, svarende til de 11 kommuner. Antallet af medlemmer stiger blandt andet som følge af det nye redskab til jagttegnsundervisning, synlighed af foreningerne og alle de gode aktiviteter, fortæller hun, imens hun skæver ned til Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen og direktør for administrationen Karen Friis, og ønsker at et interaktivt kort, der kan vise jagtforeninger og aktiviteter, bliver en realitet i løbet af 2023. Kortet kan nemlig være et fantastisk redskab, når der skal hverves nye medlemmer.

Stor stigning i antallet af tællelaug

Grethe Jakobsen fortalte levende om stort og småt fra kredsens arbejde det forgangne år og havde stor ros til alle. Hun fortalte blandt meget andet om, hvordan der er kommet godt gang i juniorjægerarbejdet og om hvordan antallet af vildttællelaug er vokset fra 11 laug ved årets begyndelse til hele 35 og at der er flere på vej.Vildttælling er vigtigt og er med til at sætte jægerne på landkortet og så giver det Claus Lind Christensen et bedre grundlag, når der skal forhandles, fortalte hun.

Hædersbevisninger

Efter kredsformandens beretning blev alle de indstillede fra de 11 Jægerråd, valgt til repræsentantskabet, regnskabet, gennemgået af kredskasserer Regnar Bæk, blev godkendt uden bemærkninger og så var det tid til at hædre nogle folk, der har ydet en særlig indsats.

”Mister Moseby”, Tage Jensen fra Moseby Jagtforening, modtog Danmarks Jægerforbunds bronzenål, blandt andet for sit store arbejde i Moseby Jagtforening, som han var med til at stifte i 1969, og for kunsten at vise rettidig omhu og ordentlighed.

Skovfoged og vildtkonsulent Mogens Sonne Hansen, modtog også Danmarks Jægerforbunds bronzenål. Det gjorde han for, altid med faglighed og saglighed, at arbejde på tværs af foreninger og fora. Mogens er en mand der ser muligheder frem for problemer og der er altid tillid til at opgaverne løses, sagde hovedbestyrelsesmedlem Leif Brandi Bach.

Tips og ros fra hovedbestyrelsen

Nu blev det hovedbestyrelsens tur til at orientere om deres arbejde i det forgangne år. Karen Friis, der er direktør for administrationen, kom omkring både arbejdet med opdatering af jægerforbundets vedtægter, den nye formålsbeskrivelse, der hører til visionen ”God jagt i generationer” og så kom hun med en oplysning, der resulterede i hvisken rundt omkring ved bordene. Det har nemlig vist sig at langt de fleste jagtforeninger er i kategorien Lavrisikoforeninger, når bankerne taler om hvidvask og forlanger tårnhøje gebyrer. Selvom Nordjyderne er gode til at forhandle i banken, er det et godt argument at have med til forhandlingen, sagde hun.

Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen kom omkring mange af de ting hovedbestyrelsen har arbejdet med, men fremhævede særligt arbejdet med at bevare jagten i Danmark og vigtigheden af, at vi alle gør noget for at vise hvem vi er og hvad vi kan. Analyseinstituttet YouGov har undersøgt befolkningens syn på jagt i Danmark og det er der kommet værktøjer ud af, som vi kan bruge til at øge befolkningens accept. Undersøgelsen fra YouGov viste blandt andet, at den andel af befolkningen, der ved, at jægere udfører natur- og vildtpleje, er faldende. Det må vi gøre noget ved, udtalte Claus Lind Christensen.

Samtidig med at Claus Lind Christensen understregede, at Danmarks Jægerforbund arbejder for at der skal være plads til mennesker, og her tænkte han på Naturnationalparker og fredninger, så fik han også plads til store roser til jægerne i kreds 1, blandt andet for det store og vigtige arbejde med bestandsovervågning og arbejdet med ”God jagt i generationer”.

Den nye hundestrategi

Også Kreds- og hovedbestyrelsesmedlem Leif Brandi Bach havde tid ved mikrofonen inden debatten blev sluppet fri under eventuelt. Leif Bach fortalte blandt andet om arbejdet med den nye hundestrategi, der nu klar til implementering og udfoldelse, og fortalte at der blandt andet også kobles FCI dommeruddannelsen på, så der kan blive uddannet nye dommere til at dømme de mange hundeprøver der måtte komme. Han kunne også fortælle, at der havde været en pæn stigning i uddannelsen af instruktører.

Leif Brandi Bach fortalte også om de udfordringer, der har været i forbindelse med opdateringen til det nye medlemssystem.

Hareprojektet

Efter selve årsmødet var der en spændende orientering om tre projekter på Aalborg Universitet om harer. Det ene projekt undersøger eksponeringsveje for pesticider til harer, det andet undersøger hvilken føde harer æder og det tredje projekt, er en monitorering af harer i landskabet, med droner og Citizens science, altså vildttællinger ved frivillige tællelaug. De to første projekter har brug for jægernes hjælp ved at indsende harer, også de trafikdræbte. Sussie Pagh, der er seniorforsker ved Miljøstyrelsen, fortalte at harerne kan indleveres ved naturstyrelsen. Eventuelt kun hovedet, et forben - helt op til skulderleddet, alle indvolde, testikler fra hannerne og et par hårtotter fra bug og ryg.

Hanne Lyngholm Larsen, der er videnskabelig assistent, fortalte om undersøgelser af maveindholdet hos harerne og Peter Povlsen, der er specialestuderende, fortalte om sin dataindsamling ved hjælp af frivillige tællelaug og droner. Han havde endda medbragt et par droner og viste små bidder fra optagelserne.

Humoristisk oplæg om alvorlige ting

Nicholai Vigger Knudsen, der er våbenkonsulent ved Danmarks Jægerforbund, afsluttede talerækken med et underholdende og meget tankevækkende oplæg, der blandt andet handlede om, hvad andre tænker om os jægere, om vi er gode nok til at jage om natten, om politiets IT-skandale og om sikkerhed på riffeljagt.

Det var en god blanding af orientering, alvor og humor, der flere gange fik deltagerne til at bryde ud i grin men også til, eftertænksomt, at kikke ned i hænderne. Nicholai Vigger Knudsen afsluttede sit oplæg med gode tilbud. Det ene tilbud er at alle riffeljægere d. 22. april 2023, inviteres til at afprøve forskellige typer blyfri ammunition. Det foregår ved Brønderslev Skytteforening. Det andet tilbud er Gothar jagtansvarsforsikring der dækker i hele Europa.

Tak for et godt møde

Kredsformanden Grethe Jakobsen takkede for et godt møde, hvorefter jagthornsblæserne blæste frokostsignal og alle deltagerne kunne forventningsfulde og godt sultne sætte sig til bords og nyde den gode flæskesteg. Der var en god og livlig snak under maden, hvor dagens emner blev drøftet, men der var også tid til at udveksle gode historier og mobiltelefonerne blev flittigt brugt til at vise fotos fra årets oplevelser.

En rigtig spændende dag, med gode beretninger og oplæg, samt vigtig viden deltagerne kunne tage med hjem.