Offentliggjort den: 17. oktober 2023

Tilmeld dig møder om vildtforvaltning og jagttidsrevision

Danmarks Jægerforbund inviterer alle interesserede medlemmer til møder om vildtforvaltning og jagttidsrevision. Hen over efteråret afholdes der møder i alle kredse. Se datoer og dagsorden her og tilmeld dig. Første møde er i kreds 2 i næste uge!

Tekst: Niels Søndergaard

Formålet med efterårets møder er at sætte fokus på vildtforvaltning i dansk og internationalt perspektiv, og de udfordringer det indeholder. Samtidig vil vi informere om jagttidsprocessen og derigennem sikre lokal inddragelse og ejerskab overfor revisionen af jagttiderne. Møderne afholdes i løbet af efteråret i kredsene, og det er er det stedlige hovedbestyrelsesmedlem i kredsen, som er vært.

Målgruppen er som nævnt jægerforbundets medlemmer, og på møderne bydes alle på kaffe og kage.

Emner, der skal drøftes på møderne, er:

 • Jagttidsprocessen – hvad sker der i processen og hvem gør hvad?
 • Arterne – hvad er status og hvad er mulighederne?
 • Det faglige biologiske grundlag for fastsættelse af jagttider
 • Udfordringer med levestederne, og mangel på velfungerende økosystemer på land og marineområder
 • Input til arter der ønskes jagttid på – dog under forudsætning af at der juridisk, biologisk og etisk er grundlag for det
 • Bestandsovervågning - behov for at styrke dataindsamlingen, så vi kan dokumentere jagtens bæredygtighed og vi opfylder eventuelle forvaltningsmål.

Mødesteder og datoer:

 • Kreds 1: 4. december kl. 19.00, Brovst sport og kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst. Tilmeld dig her
 • Kreds 2: 25. oktober kl. 19.00, Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum. Tilmeld dig her
 • Kreds 3: Den 1. november kl. 19.00, Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Pl. 5, 8600 Silkeborg - virtuelt på samme tidspunkt i Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde. Tilmeld dig til Silkeborg her. Tilmeld dig virtuelt til Jagtens Hus, kontakt Helle Nielsen på mail hni@jaegerne.dk eller 88 88 75 28.
 • Kreds 4: Den 8. november kl. 19.00, Thor Hallen i Jels, Ørstedvej 10. 6630 Rødding. Tilmeld dig her
 • Kreds 5: Den 6. december kl. 19.00, Årslev Forsamlingshus, Bystævnet 13, 5792 Årslev. Tilmeld dig her
 • Kreds 6: Den 15. november kl. 19.00, Sværdborg Festlokaler, Hasbjergvej 34, 4860 Vordingborg. Tilmeld dig her
 • Kreds 7: Den 20. november kl. 19.00, Fløng Forsamlingshus, Fløng Byvej 12 A, 2640 Hedehusene. Tilmeld dig her
 • Kreds 8: Den 22. november kl. 19.00, Nylars Center, Kirkevej 6, 3720 Aakirkeby. Tilmeld dig her

Ændringer af jagttider foretages dels på grundlag af en ekstern faglig biologisk vurdering fra DCE og dels på baggrund af foreningspolitiske ønsker om udvidelser eller begrænsninger. Fastsættelse af jagttid på nye arter samt fredning af arter, der traditionelt er drevet jagt på, forekommer dog kun i begrænset omfang – uanset ændringer i de biologiske forudsætninger. Ofte er det manglen på målsætninger for en art, der indirekte skaber bekymring hos organisationerne i Vildtforvaltningsrådet og dermed hindrer Rådet i at nå til enighed.

De nye jagttider forventes at træde i kraft den 1. juli 2026, og forud har der været og er fortsat følgende proces:

 1. Efterår 2023: Lokale møder i kredsene om vildtforvaltning og jagttidsrevision.
 2. 2023/2024: Udpegning af arter, der muligvis skal være genstand for revision. Drøftelse af arterne og endelig indstilling sker fra jagttidsgruppen i Vildtforvaltningsrådet.
 3. 2023: Vi indhenter input til de lokale jagttider fra berørte jægerråd.
 4. 2024: DCE udarbejder en videnskabelig rapport, der omhandler en vurdering af de indstillede arters jagtlige bæredygtighed set ud fra en stringent biologisk vinkel.
 5. 2024: Den faglige jagttidsgruppe under vildtforvaltningsrådet bearbejder de udpegede arter og giver fagligt input til DCE´s rapport.
 6. Primo 2024: Bilaterale drøftelser på Jægerrådsmøder og kredsmøder.
 7. December 2025: Endelig indstilling til ministeren fra Vildtforvaltningsrådet
 8. Vinter 2026 Ministeren træffer beslutning om revisionen af jagttiderne på baggrund af Vildtforvaltningsrådet indstilling.
 9. Juli 2026: Eventuelle ændringer i jagttiderne træder I kraft.

Lokale jagttider

Hører vi ikke andet fra lokalt hold, vil de nuværende lokale jagttider blive indstillet til Vildtforvaltningsrådet.

Det store hjortevildt

Processen omkring jagttid på de store hjortearter (kron-, då- og sikavildt) vil blive varetaget via de regionale hjortevildtgrupper.

Spørgsmål kan rettes til jagtfaglig chef Niels Søndergaard tlf. 21 94 59 90.