Offentliggjort den: 13. november 2023

Klimaforandringerne påvirker også trækfuglene

Naturbrande raser, indlandsisen smelter, oversvømmelser hærger, og vådområder verden over tørrer langsomt ud. Effekterne af klimaforandringerne ses – og kommenteres – overalt, og denne sommer har været særligt slem i Europa.

Tekst: Iben Hove Sørensen

Trækfuglene er på sin vis bedre stillet end de dyr, der har faste territorier året rundt og kun ringe muligheder for at flygte fra katastrofer som naturbrande eller oversvømmelser. Alligevel er også trækfuglene udfordret på flere måder. De har ofte lang vej mellem yngle- og overvintringsområder, og det er med livet som indsats, at de årligt bevæger sig fra den ene ende af trækruten til den anden. Det er derfor af allerstørste vigtighed, at ingen af disse områder – og heller ikke vejen mellem dem – ændrer sig så meget, at fuglene ikke kan benytte dem.


Læs hele den flot opsatte artikel og se billeder - klik her!