Offentliggjort den: 29. december 2023

Kan udviklingen vendes?

Siden det samlede udbytte for råvildt toppede i 2009, er det kun gået én vej – nedad. Faldet er drastisk, og der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at nedgangen vil vende. Et vigtigt første skridt på vejen mod atter at sikre sunde råvildtbestande er en solid mængde data, og i Idom Råsted Jagtforening er man i gang.

Tekst og Foto: Christian Lang Jensen

Med få undtagelser har vildtudbyttet for råvildt fulgt en eksponentielt tiltagende kurve fra den første vildtudbytteindberetning i 1941 frem til 2009, hvor det samlede udbytte toppede ved 132.372 nedlagte dyr. I årene efter faldt udbyttet, hvilket kunne tyde på, at den maksimale bæreevne var nået mange steder. Forventningen var derfor, at udbyttet ville finde et naturligt leje inden for nogle år.

Det er imidlertid ikke sket, og i 2022/23-sæsonen lød det foreløbige vildtudbytte på 73.758 rådyr, hvilket ikke er set lavere siden 1990/91-sæsonen. Det endelige vildtudbytte kan dog vise sig at være en smule højere, men tilbagegangen vil ende et stykke over 40 procent.

Det er sket på blot 13 år.

Læs hele den flot opsatte historie og se billederne her.