Offentliggjort den: 01. november 2023

Fællesskab gennem fugle: Jægere og fuglekiggere udvider samarbejde

Naturen har brug for al den hjælp, den kan få. Derfor samler jægere og fuglekiggere nu kræfterne og udvider samarbejdet for at styrke arbejdet for mere og bedre natur og artsforvaltning.

Tekst: Pressemeddelelse
Foto: Foto: Christian Axelsen

For nogen kan det nok være svært at forestille sig at fuglekiggere og jægere har noget som helst, de kan enes om. Men tværtimod er en mangfoldig natur med et rigt fugle- og dyreliv blandt de ting, de to grupper kan blive enige om. Og det er vigtigere end nogensinde, at organisationer med ambitioner for naturen samler kræfterne frem for at stå i hver sit ringhjørne og råbe.

Derfor udvider Danmarks Jægerforbund (DJ) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF BirdLife) deres hidtidige samarbejde med et nyt fælles projekt – ’Fællesskab gennem fugle’. Her er en ny spiller inviteret med på banen, Danske Herregaardsjægere (DH), som er ny partner i samarbejdet.

Sammen vil de tre organisationer nedbryde de indbyrdes fordomme og øge samarbejdet i alle led fra toppen af organisationerne til de frivillige kræfter, der skal mødes i det direkte samarbejde i naturen.

Fokus på duehøge, kragefugle og fordomme

’Fællesskab gennem fugle’ består af to dele, hvor den ene del handler om at samle og udvikle lokale netværk af frivillige fuglekiggere og jægere, der sammen skal indsamle data og overvåge fire arter - duehøg, ravn, rød glente og stor hornugle i udvalgte områder.
Blandt andet skal samarbejdet med Danske Herregårdsjægere åbne mulighed for at indsamle viden om duehøge og de tre andre arter i områder, der ikke tidligere har været dækket af ynglefugleovervågning. Den ny viden om arterne og især samarbejdet skal være med til at nedbryde fordommene mellem organisationerne.

Den anden del af projektet handler om de til tider udskældte kragefugle, der bliver lagt for had, som oftest på grund af myter eller manglende viden. Blandt andet gennem undervisningsmateriale og citizen science skal denne del af projektet forsøge at ændre opfattelsen af kragefuglene.

Det lokale samarbejde, hvor netværk af lokale frivillige fuglekiggere og jægere sammen skal indsamle data, er helt nyt. Ved det seneste samarbejde mellem DJ og DOF BirdLife, ’Fælles fokus på de danske rovfugle’, var samarbejdet udelukkende på organisationsplan.
De personlige møder og den fælles indsamling af viden skal være med til at skabe tillid og gøre det mere naturligt for organisationerne at arbejde sammen om fælles interesser fremover.

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund (DJ) udtaler:

- Jægere og ornitologer har en fælles kærlighed til naturen, og det er oplagt, at vi både lokalt og nationalt samarbejder om overvågning af arter. Især det lokale samarbejde om overvågning af ynglende rovfugle bliver helt unikt, og formidlingen af kragefuglenes rolle i naturen vil interessere såvel jægere og ornitologer som den brede befolkning. At den mytiske ravn indgår i begge delprojekter vil medvirke til at sikre projektets sammenhæng på tværs af indsatserne, og projektets etiske dimension spiller godt sammen med Vildtforvaltningsrådets fokus på etik og faunakriminalitet de kommende år.

Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark (DOF BirdLife) udtaler:

- Jeg ser meget frem til det nye samarbejde med jægerne, hvor vi nu har udvidet kredsen. Særligt er jeg spændt på det nye, lokale samarbejde, hvor vores frivillige ornitologer sammen med lokale jægere og herregårdsskytter kan få et endnu bedre kendskab til blandt andet duehøgen samtidig med, at der forhåbentlig opbygges en tillid og gensidig forståelse.

Morten Truelsen, formand for Danske Herregaardsjægere (DH) udtaler:

- Vi Herregaardsjægere glæder os meget til at byde andre fugleinteresserede velkomne på vores jagtvæsener, så vi i fællesskab kan blive klogere på alle vores rovfugle. Nogle af arterne, særligt duehøgen, lever en meget skjult tilværelse. Det kræver derfor en særlig indsats at monitere den, og det er noget af det, vi håber at blive bedre til med dette projekt, gennem de samarbejder vi får grundlagt. Vi ser meget frem til at styrke forvaltningen gennem samarbejdet med DOF og DJ.

Projektet ’Fællesskab gennem fugle’ er støttet af 15. Juni Fonden. Det begynder i november 2023 og afsluttes med udgangen af 2025.


For yderligere oplysninger, kontakt:

  • Iben Hove Sørensen, biolog og projektleder, Danmarks Jægerforbund
    Tlf. 8177 1664
  • Thomas Vikstrøm, Biolog og projektleder, Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark
    Tlf. 3328 3822
  • Morten Truelsen, formand, Danske Herregaardsjægere
    Tlf. 2261 8745