Offentliggjort den: 20. december 2023

Jægere: Nej til testvindmøller ved Vadehavet

Regeringens overvejelser om at lægge et testcenter med 450 meter høje vindmøller i Ballum-marsken, lige op og ned ad Vadehavet, har mødt hård modvind blandt naturinteresserede, herunder jægerne, der anser det for stærkt problematisk at lægge et anlæg af den type ved et af verdens vigtigste vådområder.

Tekst: Hans Kristensen
Foto: Nationalpark Vadehavet og Hans Kristensen

Hvad kommer det til at betyde for naturen, hvis der etableres et stort testcenter med 450 meter høje vindmøller i Ballum-marsken ved Vadehavet?

Formanden for jægerrådet i Tønder kommune, Kim Aabling, der bor klos op og ned ad det område, hvor møllerne i givet fald skal stilles op, og som derfor kender områdets vildtbestand godt, er stærkt bekymret ved tanken.

- Her er masser af trækfugle. Området er blandt andet en vigtig trækrute for gæs, både bramgæs og grågæs. Og havørnene yngler lige i kanten af området. Hvad med dem? Vi ved meget lidt om, hvordan så store møller vil påvirke fuglelivet herude. Som lokal jæger er det nok min primære indvending, udtaler han.

Hans bekymringer for fuglelivet deles i meget høj grad af bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet, der i et brev til regeringen har påpeget, at møllerne derudover også vil forurene kulturlandskabet visuelt, skabe støj- og lysgener i hele vadehavsområdet og true Vadehavets status som verdensnaturarv.

Det sidstnævnte forhold spiller en meget stor rolle for Danmarks Jægerforbunds medlem af nationalparkens bestyrelse, Jan Holm fra Fanø, der ved flere lejligheder har sagt klart fra over for vindmølleplanerne.

- Jeg er rystet. Det er fuldstændig galimatias at tænke på store testvindmøller lige op ad en nationalpark og et UNESCO verdensarv-område. Man jonglerer med noget, man ikke er sikker på, at man kan håndtere, konstaterer han.

Jan Holm pointerer, at de gigantstore møller, der vil blive Danmarks højeste, vil kunne ses uanset hvor man står i nationalparken, der strækker sig fra landegrænsen i syd til Blåvands Huk nord for Esbjerg.

Om natten vil de 450 meter høje vindmøller være oplyst af hensyn til flysikkerheden. Men det er ikke blot deres synlighed, er får ham op i det røde felt. Som han udtrykker det:

- Vindmøller som sådan kan vi sagtens leve med, det er en del af den grønne omstilling. Men dette er et testcenter med veje, trafik og masser af menneskelig aktivitet omkring møllerne i alle døgnets lyse timer.

- Og det er jo netop freden og storheden, der er det særlige ved Nationalpark Vadehavet. Hvis man planter et stort og ekstremt synligt industriområde midt i det hele, så mister man jo hele ideen med nationalparken, understreger Jan Holm.

Billedet i toppen af denne artikel er Nationalpark Vadehavets visualisering af, hvordan det vil se ud, hvis der etableres et stort testcenter med 450 meter høje vindmøller i Ballum-marsken ved Vadehavet. De små bygninger mellem møllerne er Marsktårnet i Skærbæk, vandtårnet i Tønder og Ribe Domkirke, der er sat ind for at anskueliggøre, hvor store de planlagte møller egentlig er.

Jens Venø Kjellerup bakker som kreds 4’s medlem af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse op om den lokale kritik af testvindmøllerne i hans område.

- Som grøn organisation anerkender vi i Danmarks Jægerforbund det politiske ønske om grøn omstilling, som opsætning af vindmøller er en del af. Men samfundsudviklingen skal ske på baggrund af gennemtænkte planer, der tager hensyn til vildtet og til biodiversiteten, udtaler han, og fortsætter:

- Det er ikke tilfældet her, hvor man overvejer en placering af et stort og meget indgribende testcenter i et af Danmarks mest ikoniske naturområder og et af de absolut vigtigste europæiske trækfugleområder. Derfor støtter vi op om den kritik, der er af placeringsforslaget. Lige præcis på denne lokalitet bør naturen have absolut fortrinsret, lyder det med eftertryk fra Jens Venø Kjellerup.