Offentliggjort den: 04. juli 2023

Instruktører må overlade og overlades våben

Der har længe hersket tvivl om rigtigt og forkert i fortolkning af passage i våbenbekendtgørelsens § 21, stk. 3, herunder om man ved en godkendt riffelinstruktørs mellemkomst må overlade sit våben til en anden i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning. Nu har vi svaret.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Det lyder kringlet - og det er det sådan set også. Man skal i hvert fald holde tungen lige i munden, hvis man skal gennemskue problemstillingen i den sag, der nu omsider er løst. I oktober sidste år sendte Danmarks Jægerforbund en forespørgsel til Justitsministeriet i håbet om én gang for alle at få løst et problem.

Oprindelig var det sådan, at en passage i våbenbekendtgørelsens § 21, stk. 3 blev fortolket sådan, at f.eks. én kursist sagtens kunne overlade sin riffel til en uddannet riffelinstruktør, som herefter kunne benytte våbenet til øvelse eller instruktion af en anden kursist. Instruktørens uddannelse skulle naturligvis være godkendt af Miljøstyrelsen, og overladelsen skulle alene ske i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning på en til formålet godkendt bane eller skydeplads.

Så vidt så godt.

Men for et par år siden blev der alligevel dryppet malurt i bægeret, idet en jurist fra myndighederne pludselig anfægtede denne praksis. Ifølge juristen var den nemlig ulovlig. Og hvorfor så det?

Svaret ligger i spørgsmålet om fortolkningen af et enkelt bindeord: "Eller."

I våbenbekendtgørelsens § 21, stk. 3 fremgår det nemlig, at ”riffelinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades riflede jagtvåben (...)." Denne formulering tolkede juristen sådan, at instruktøren ENTEN kunne overlade ELLER overlades. Ikke begge dele, sådan som det ville være nødvendigt, hvis ovenstående scenarie skulle være juridisk korrekt. Skulle ovenstående scenarie være juridisk korrekt ifølge juristen, skulle bindeordet "eller" have været erstattet med et andet bindeord - nemlig ordet "og."

Det var dette pludselige benspænd, som sidste efterår fik jægerforbundets våbenkonsulent, Nicholai Vigger Knudsen, til tasterne, og nu er svaret på hans henvendelse altså kommet retur.

I sit svar skriver en fuldmægtig ved Justitsministeriet følgende:

"Det er Justitsministeriets vurdering, at våbenbekendtgørelsens § 21, stk. 3, skal fortolkes således, at en godkendt riffelinstruktør lovligt kan overlade en kursists riflede jagtvåben til en anden kursist og overlades en kursists riflede jagtvåben i forbindelse med instruktion eller øvelse i riffelskydning, såfremt de øvrige betingelser i våbenbekendtgørelsen er opfyldt."

Dermed skulle det altså være både sikkert og vist: Alt er (Gud ske lov) atter ved det gamle.

- Det positive udfald for jægerne i denne sag viser endnu engang, at de tætte relationerne til myndighederne giver resultater i det lange løb, udtaler en tilfreds formand for Danmarks Jægerforbunds våbenudvalg Marie-Louise Achton-Lyng.