Offentliggjort den: 04. september 2023

Hjælp til indsamling af trafikdræbte og nedlagte harer

Forskerne på AAU har stadig brug for jægernes hjælp til indsamling af trafikdræbte harer og harer, nedlagt ved jagt. Målet er 400 indsamlede harer før projektet udløber til næste år.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Aalborg Universitet (AAU) modtager meget gerne harer fra hele landet til sundhedstjek. Projektperioden strækker sig fra 1. august 2021 til 30. juni 2024, hvor projektleder og seniorforsker ved AAU, Sussie Pagh, håber på at nå op på 400 indsendte harer. Så vidt har projektet fået tilsendt 260 stk.

Baggrunden for projektet er, at harer ofte søger føde i sprøjtezoner og på marker, hvor de muligvis udsættes for oversprøjtning med pesticider. I projektet vil forskerne undersøge de indleverede dyrs sundhedstilstand, reproduktion og føde, samt tjekke et antal for pesticidbelastning.

- Vi er meget glade for den store hjælp vi allerede har fået fra jægere med de 260 harer vi indtil dato har indsamlet, men vi mangler stadig 140 for at nå målet på de 400 harer. Aalborg Universitet vil gerne have trafikdræbte og nedlagte harer fra hele landet ind til sundhedstjek og fødeundersøgelse, fortæller Sussie Pagh og understreger, at det er vigtigt at man husker at notere og vedlægge info om sted og dato for fundet.

- Vi vil gerne have oplysning om, hvor haren er fundet eller skudt, enten i form af vejnavn eller koordinater, samt dato for hvornår. Jægerens navn og telefonnummer vil også være nyttig, hvis vi skulle have flere spørgsmål til fundsted. Det er vigtigt at haren fryses ned straks efter fundet.

Hvis du har skudt eller fundet en trafikdræbt hare, opfordres du til at sende en sms til Hanne Lyngholm Larsen på mobil 41619762. Så finder hun ud af hvordan haren (eller dele af den) kan indleveres. Når man har taget det kød man skal bruge, så skal man bare putte resten i en pose og indlevere det.

Der er tale om et projektsamarbejde mellem Institut for Kemi og Biovidenskab, AAU, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet DTU-Food, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU-Sund og Danmarks Jægerforbunds markvildtteam. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens midler og 15. Juni Fonden. Projektperioden varer til 30. juni 2024. Så der er med andre ord stadig masser af tid at indlevere i.

Haren (Lepus europaeus) var i første halvdel af 1900-tallet en af landets hovedvildtarter, men siden begyndelsen af 1960'erne (industrialiseringsperioden) er bestanden gået betydeligt tilbage over hele Europa. I perioden fra 1960-2022 faldt udbyttet af harer fra ca. 400.000 til under 30.000. De mest sandsynlige årsager til denne tilbagegang er intensiveret og mekaniseret landbrug, klimaforandringer, habitatfragmentering og tab, sygdom og forurening.

Haren er i dag stadig relativt udbredt. Den er lokalt hyppigt forekommende og ikke truet af udryddelse på nationalt plan, selvom den over en lang årrække er gået stærkt tilbage. Bestandstætheden varierer meget, fra relativ talrig til meget fåtallig i forskellige områder.

Se sidste års præsentationsfilm om projektet, hvor Sussie Pagh fortæller om forskernes ønske om hjælp fra jægerne til indsamling af harer: