Offentliggjort den: 09. marts 2023

Husk vildttiltagene i din markplan

Er du som landmand OBS på alle de nye regler i forb.m. Cap23? Er du f.eks. med på, at du skal huske at tegne alle vildttiltag over 100 kvadratmeter ind i din mark- og evt. biotopplan?

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

AP står for Common Agriculture Policy, som er betegnelsen for EU’s fælles landbrugspolitik, og i 2023 er en ny reform af politikken trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at mulighederne for at etablere vildtplejetiltag ikke er de samme som hidtil.

Som landmand er det f.eks. vigtigt at du husker at tegne alle vildttiltag ind i din markplan - samt i din biotopplan, hvis du har sådan én. Ansøgningsfristen for at få det gjort er den 21. april 2023. Dermed er det ikke længere muligt at lave vildttiltag over 100 kvadratmeter uden at indtegne dem i markplanen.

Bliv klogere på Cap23

Er du også forvirret over de nye regler i forb.m. de nye regler i landbrugspolitikken Cap23? Så er du næppe den eneste.

Derfor har Danmarks Jægerforbund besluttet at prioritere en foredragsrække fire forskellige steder rundt om i Danmark, hvor vildt- og naturkonsulenter fra jægerforbundet vil fortælle mere om selve reformen og hvilke muligheder vi som jægere og lodsejere har for at tilgodese både vildt og dets levesteder inden for reformens nye rammer.

Foredraget, som vi kalder for "Cap23Tour - For vildtets skyld," afholdes på to lokationer i Jylland, én på Fyn og én på Sjælland, alle sammen i løbet af marts måned. Det er gratis for alle interesserede, men af praktiske årsager skal man tilmelde sig. Det kan du gøre i linkene herunder, hvor du også kan læse mere om tid og sted: