OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. februar 2023

Husk det obligatoriske riffelskydeforløb

Riffelprøverne for første halvår af 2023 er nu tilgængelige på mitjagttegn.dk, og i den forbindelse er der en del kommende riffeljægere, der nu skal i gang med det obligatoriske riffelskydeforløb, som er en betingelse inden aspiranten aflægger riffelprøve.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jette Martinussen

Det obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre, trådte i kraft den 1. juli 2020. Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffelprøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kendskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse. Alle jægere, som ikke har været til riffelprøve før, og som ikke har teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for første gang, de går til riffelprøve.

Hvis du gerne vil i gang med det obligatoriske riffelskydeforløb men ikke ved hvordan du får kontakt til en skydeinstruktør, anbefaler Danmarks Jægerforbund, at du begynder med at henvende dig til den nærmeste jagtforening eller på en af de mange riffelskydebaner hvor jægere træner. Her vil der i langt de fleste tilfælde være en masse engagerede mennesker, som meget gerne hjælper dig videre.

Når du har gennemført det obligatoriske riffelskydeforløb, underskriver en instruktør en blanket, som er din dokumentation. Blanketten skal medbringes og afleveres ved riffelprøven. Du skal selv huske at hente den opdaterede blanket her på jægerforbundets hjemmeside eller på miljøstyrelsens hjemmeside. Husk at udfylde navn og jæger-ID inden skydeforløbet aflægges.

Består du ikke riffelprøven i første forsøg, behøver du ikke gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb igen. Du tilmelder dig blot riffelprøven én gang til, da det gennemførelse af det obligatoriske riffelskydeforløb registreres første gang du går op til riffelprøven.