Offentliggjort den: 06. juni 2023

De magiske 3-5 cm: Husk at indskyde med overslag

Erfarne jægere ved hvad det vil sige at indskyde med overslag og ved at det er godt jægerhåndværk at huske. Men hvad med resten? Tal fra Schweiss-registret viser, at mange jægere træffer dyret for lavt.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Kort fortalt betyder indskydning med overslag, at man - efter at have indskudt sin riffel på 100 meter - lige klikker kikkerten nogle få klik opad. Det flytter træfpunktet 3-5 centimeter op ude på de 100 meter, men vil stadigvæk ramme inden for den dødbringende zone i dyret. Og skulle dyret befinde sig ude på 150 meter i skudøjeblikket, kan man stadig regne med en perfekt træffer på bladet, idet kuglen jo vil dale en smule på den længere afstand.

Træfpunkt Point blank range

Mange erfarne jægere er - så at sige - flasket op med overslagsindskydning og sætter pris på den sikkerhed, det giver dem i skudøjeblikket. På engelsk er begrebet også omtalt som "Point blank range." Det dækker over den afstand en skytte kan affyre sit våben på og samtidig forvente at ramme det ønskede mål uden at stille på sigtemidlerne først. Altså der, hvor træfpunktet bevæger sig lige meget over og under sigtelinjen.

Ved at indskyde sin riffel på 100 meter og klikke kikkerten 3-5 centimeter op bagefter, kan man have en point blank range på op til 200 meter, alt efter kaliber, mundingshastighed osv. Hvilket i øvrigt passer fint med, at den gennemsnitlige afstand, danske jægere skyder klovbærende vildt på, er 80-150 meter. Her har man vished for, for så vidt angår kuglefald, at kuglen vil træffe dyret inden for den dræbende zone (bladet).

Mange jægere skyder for lavt

Men selvom alt dette forekommer logisk nok, er der alligevel noget der kan tyde på, at mange glemmer overslaget. I hvert fald viser tal fra Schweiss-registret, at mange jægere skyder for lavt. I stedet for at ramme dyret på bladet, træffer projektilet i stedet i forløbene. Det er ifølge registerets tal sket for omtrent 10 pct. af samtlige bukke, der blev nedlagt under bukkejagten sidste år, svarende til et antal dyr på 4095 individer. Selvom tallet for bukkejagten i 2012 var helt oppe på knapt 15 procent forløbsskud, synes mængden på omtrent de 10 procent at være nogenlunde stabil.

-Dette kan selvfølgelig skyldes flere og andre årsager end en indskudt riffel uden overslag, men fakta er, at når dyret er længere væk end man tror, og når man har indskudt på 100 meter UDEN overslag - ja, så rammer man altså for lavt, selvom man afgiver et roligt skud uden skyttefejl, uden hverken stress eller jag, siger Nicholai Vigger Knudsen, våbenkonsulent ved Danmarks Jægerforbund. Han slår fast:

-10 procent forløbsskud er alt for mange. Det må vi kunne gøre bedre.

Avancerede kikkerter gør det let - og så glemmer man

Mange jægere køber i dag avancerede sigtekikkerter med udvendigt ballistisk tårn, som burde gøre det let og hurtigt at klikke sigtet op og ned, alt efter den afstand, man ønsker at skyde på.

- Men ofte er virkeligheden bare sådan, at mange andre ting spiller ind i kampens hede. Måske kniber det med afstandsbedømmelsen. Måske bliver man stresset og glemmer helt at indstille sin kikkert, selvom det er lige til. Og så er det, man risikerer at begå fejl, forklarer Nicholai Vigger Knudsen.

På de mere gammeldags kikkerter, som stadig sidder på mange jagtrifler, skal man først skrue en kapsel af tårnet og dernæst benytte en afskudt patron eller en skruetrækker for at klikke. I disse tilfælde har skytten forhåbentlig indskudt med overslag hjemme på skydebanen, for det bliver ret hurtig bøvlet ude på reviret.

Indskydning med overslag er en god tommelfingerregel at huske på, og under alle omstændigheder et gammelt stykke jægerhåndværk, som ikke må gå i glemmebogen.

Knæk & bræk!