OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. marts 2023

Husk at indberette dit vildtudbytte

Alle jægere har pligt til at indberette nedlagt vildt. Vildtudbytteindberetningen giver vigtige data, som kan have afgørende betydning for fremtidens jagtmuligheder. Selvom man ikke har nedlagt vildt, skal dette også indberettes.

Tekst: Niels Søndergaard

Vildtudbytteindberetningen har en lang historie, der går helt tilbage til 1941, og data har i årtier bidraget med vigtig viden for vurdering af jagtens bæredygtighed og dermed betydning for fremtidens jagtmuligheder.

For nogle arter er indberetning af vildtudbytte mere et udtryk for jægeradfærd end for egentlige udviklingstendenser for bestandene. Det afspejler således ikke, hvad der kan nedlægges, men mere hvad jægerne vælger at nedlægge. Det gælder f.eks. for hare. Mens det for de fleste arter giver vigtig viden om bestandsudvikling, fordi det afspejler denne og dermed jagtens bæredygtighed.

I kombination med stikprøvedata fra levende bestandsovervågning som f.eks. markvildtstællelav giver vildtudbyttestatistikken et solidt grundlag for at vurdere, hvorledes den givne vildtart påvirkes af det aktuelle jagtudtag. På den baggrund vurderes jagtens biologiske bæredygtighed.

Mit jagttegn eller i DJ's app

Indberetningen kan ske via to systemer: Miljøstyrelsens hjemmeside ”Mit jagttegn” eller DJ's app. Det vigtige er at vælge kun at bruge ét af systemerne til indberetningen, så der ikke sker dobbelt indberetning. I DJ's app kan der oprettes en eller flere digitale jagtjournaler, og derpå indberettes vildtudbyttet til Miljøstyrelsen. Der findes en vejledning på DJ's hjemmeside: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/appen-jaeger/

Indberetningsvejledning

Ved brug af DJ's app til indberetning skal følgende vejledning følges:

  1. Du skal som det første aktivere, at du ønsker at benytte en app til indberetning. Se punktet ”Hvordan aktiverer jeg app-adgang til vildtudbytteindberetning fra Mit Jagttegn?”
  2. Du har tidligere oprettet en eller flere jagtjournaler med tilhørende vildt.
  3. På forsiden af jagtjournalen kan du klikke på Indberet Vildtudbytte.
  4. Du får nu en oversigt over det vildt, som du kan indberette til Miljøstyrelsen. Sæt flueben ud for det vildt, som du ønsker at indberette (med status ikke-indberettet), og klik på Indberet valgte.
  5. Du indtaster dit jagttegns-id-nr. og din pinkode og klikker på Login. Systemet ”tænker” kortvarigt.
  6. Du kan efterfølgende se i oversigten under Status, hvilke dyr der er indberettet.

Se også en vejledning i filmen her: