Offentliggjort den: 31. oktober 2023

Høstmaskiner i marken må ikke indgå i jagten

Husk, at det er forbudt at koordinere jagt og majshøst og bruge høstmaskiner til at drive for eksempel hjortevildt eller ræve frem til jægere posteret langs marken.

Som udgangspunkt må man gerne nedlægge et stykke kronvildt eller et hvilket som helst andet lovligt bytte, der tilfældigvis kommer ud af en mark, når den bliver høstet som en del af landmandens almindelige drift. Det er derimod forbudt forsætligt at koordinere høst og jagt ved at bruge høstmaskinerne til at drive vildtet frem til posterede skytter. Miljøstyrelsen betragter en sådan brug af høstmaskiner som anvendelse af motoriseret køretøj i forbindelse med jagt, og det er ulovligt.

På tilsvarende vis, er det ikke lovligt at flyve med droner for at drive vildtet frem til jægere eller at bruge ATV´er eller lignende til at presse vildtet frem til posterede skytter. Koordineret regulering af mårhund og vaskebjørn i forbindelse med høst, er dog undtaget forbuddet, og har siden årsskiftet kunne gennemføres uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.

Det har Miljøstyrelsen skrevet en nyhed om på sin hjemmeside, som du kan læse i sin helhed her.