Offentliggjort den: 11. oktober 2023

Hjemmehørende planter er til gavn for vildtet – og alt det andet

Hvis jægerne for alvor ønsker at fremstå som grønne ambassadører, er det ikke nok at fokusere på plejetiltag for det jagtbare vildt. Tænk også på den brede natur med fokus på planter, som har været her siden sidste istid. Det skaber optimale levesteder for en bred vifte af dyr og insekter - og det hele hænger jo sammen!

Tekst: Zacharias Jacobsen

Forudsætningen for at gå på jagt er vildtbestande, der tåler en høst. Derfor er jægere også blandt de grupper af naturinteresserede, der har størst interesse i at skabe de bedste vilkår for vildtet. Det giver sig selv at vi som jægere har en interesse i at gavne vildtet, især det jagtbare. Men i sidste ende giver en mangfoldig natur også god mening for jægerne, da den imødekommer mange vildtarters krav til levestederne.

Hvordan kan man så tilgodese en mangfoldig natur? Et godt sted at starte er terrænplejen. Nærmere bestemt kunne det være ved at lave en vildtager eller en beplantning med træer og buske. Når man har en god intention om at gavne vildtet og naturen, er det altid en god ide at vælge hjemmehørende planter, både til vildtager og beplantninger.

Og hvorfor så det? Fordi de hjemmehørende planter selv har indfundet sig i den danske natur, siden den sidste istid. De har også haft en tilknytning til en lang række andre organismer såsom svampe, mosser, insekter, fugle, pattedyr, mv. Interaktionen mellem planter og dyr er fra naturen afpasset, så de understøtter hinanden. Historisk set har dette udviklet sig over flere tusind år, hvor de arter, som har været i stand til at eksistere sammen, har vundet fodfæste. Man kan sige, at hver art har fundet deres plads på hylden, hvor de lige netop udnytter livsbetingelserne mest optimalt.

Et eksempel på hvordan disse interaktioner fungerer kan illustreres ved at se nærmere på noget så basalt som hvidkløver. Selvom hvidkløver er placeret nederst i fødekæden, er den stadig vigtig for en række arter. Det kunne f.eks. være som fødeemne for haren, hvor haren så bliver et fødeemne for rovdyr længere oppe i fødekæden. Hvidkløver er også vigtig for flere insekter, f.eks. sommerfuglelarver og humlebier, som bruger planten til at søge nektar. Til gengæld for nektaren får planten spredt sin pollen, så blomsterne bliver bestøvet. Insekter og larver udgør igen en vigtig proteinkilde for fugle. Nogle dyrearter kan kun få opfyldt deres levekrav af netop én planteart, og andre dyrearter har brug for mange forskellige planter for at trives. Derfor er det vigtigt at de udsåede planter også er dem, der er tilpasset lokaliteten. Her er de hjemmehørende arter altid det bedste bud.

Derfor: Hvis du vil lave terrænplejetiltag, så brug hjemmehørende arter. Så er du med til at skabe det bedste grundlag for biodiversitet. Hav tålmodighed og overvej om du kan placere dem sammen med allerede eksisterende landskabselementer, hvorfra der hurtig kan indvandre både vildt og insekter. På den måde kan man aktivt bidrage til en mangfoldig natur.


Herunder kan du se vores lille inspirationsfilm om pleje af hegn og småbeplantninger: