Offentliggjort den: 05. maj 2023

Havsamarbejdet i Kattegat

En række østjyske kommuner er gået sammen i et tværkommunalt samarbejde om den østjyske del af Kattegat. Formålet er at igangsætte indsatser, der forbedrer tilstanden i havområdet.

Tekst: Sabina Rohde

Det ser ikke for godt ud under overfladen. I mange år har vi forsømt havmiljøet, og nu viser det sig at det står slemt til derude. Det har fået en række østjyske kommuner til at gå sammen i et tværkommunalt samarbejde om den østjyske del af Kattegat. Formålet med samarbejdet er at igangsætte indsatser, der forbedrer tilstanden i området.

Strategien er at nedbringe det samlede pres på havmiljøet i området, udføre genopretningsprojekter, etablere samarbejder med erhvervet med fokus på bæredygtig udvikling samt formidle om havnaturens tilstand. Nogle af de tiltag projektet vil arbejde med og for, er stenrev, plantning af ålegræs, etablering af muslingebanker og et stop for klapning i området. Derudover vil man se nærmere på f.eks. bæredygtig kystturisme og en omlægning af muslingefiskeriet. Alle aktiviteterne vil, hvis man lykkedes med at gennemføre dem, få en positiv indvirkning på havmiljøet, og dermed også for trækfuglenes muligheder.

Et andet værktøj man vil undersøge i projektet, er muligheden for at udlægge arealer til strengt beskyttet natur. Danmark har tilsluttet sig EU's biodiversitetsstrategi hvori medlemsstaterne forpligtiger sig til at udlægge 30 pct. af både det terrestriske areal og hav arealet til beskyttet natur. 10 pct. af de 30 pct. skal være udlagt som strengt beskyttet natur. I øjeblikket er omkring 4 pct. af vores havnatur udpeget som strengt beskyttet. Det springende punkt for jægerne i denne sammenhæng er hvorvidt jagten kan være en del af de aktiviteter der tillades i de strengt beskyttede områder.

Der er en del uenighed om hvorvidt jagten skader biodiversiteten i områderne. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler det danske Biodiversitetsråd blandt andet at man undlader at drive jagt i strengt beskyttede områder. Jægerforbundet mener det er vigtigt, at jagten ikke pr. automatik skrives ud af områdernes forvaltning, men at man i stedet går ind og vurderer områderne enkeltvis inden der tages stilling til hvilke aktiviteter, der tillades i de enkelte områder.

De marine områder der er udpeget som strengt beskyttet i øjeblikket ligger så langt fra kysten, at det ikke er relevant at drøfte jagten i den sammenhæng.

Danmarks Jægerforbund er inviteret med i projektet som interessent, og deltager i en NGO gruppe i projektet. Projektet kører ind til videre de næste tre år.