OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. april 2023

Jæger: Har du talt med lodsejer om vildttiltag?

Har du som jæger tænkt dig at lave vildttiltag på reviret? Så husk at tale med din jagtudlejer først. Han skal nemlig anmelde dem før 28. april.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Husk, at hvis f.eks. din jagtforening har planer om at udføre vildtvenlige tiltag på reviret, så skal I huske at tale med lodsejer om det først. Det er nemlig ham, der søger om og evt. får udbetalt landbrugsstøtten, og derfor er det hans ansvar at indtegne alle vildttiltag over 100 kvadratmeter ind i sin markplan.

CAP står for Common Agriculture Policy, som er betegnelsen for EU’s fælles landbrugspolitik, og i 2023 er en ny reform af politikken trådt i kraft. Det betyder blandt andet, at mulighederne for at etablere vildtplejetiltag ikke er de samme som hidtil.

Det er derfor vigtigt at landmanden husker at tegne alle vildttiltag ind i sin markplan, hvis han har sådan én. Ansøgningsfristen for at få det gjort er den 28. april 2023. Dermed er det ikke længere muligt at lave vildttiltag over 100 kvadratmeter uden at indtegne dem i markplanen.

Nye og opdaterede faktaark

Der er kommet nye muligheder med det nye begreb ”småbiotoper”, hvor f.eks. både aktiv tilplantning eller blot at overlade arealet til naturlig succession er nye muligheder med landbrugsstøtte på arealet. Udover at man kan opretholde den almindelige grundbetaling, har man også mulighed for at søge et ekstra tilskud under bio-ordningen biodiversitet og bæredygtighed.

De gamle regler om vildt- og bivenlige tiltag, hvor man frit kunne lave tiltag efter 10x10x10 reglen er afskaffet. Nu er man ikke længere begrænset af at vildttiltag maksimalt må være 10 meter bredde, mv. Derimod er der kommet krav om at anmelde og indtegne de fleste tiltag i ansøgningen om landbrugsstøtte, inden ansøgningsfristen udløber den 28. april.

Derfor har vi i Danmarks Jægerforbund opdateret vores faktaark og udarbejdet et nyt faktaark om småbiotoper.