Offentliggjort den: 02. oktober 2023

GPS mærkede krondyr i Midtjylland

Hvis du i denne sæson skal ud på riffeljagt i det midtjyske område omkring Store Hjøllund Plantage, så skal du være opmærksom på, at der er igangsat et forsøg med mærkning af krondyr. Du bedes derfor undlade at skyde mærkede dyr, da det er en både dyr og omstændig affære at indfange, bedøve og mærke krondyr.

Tekst: Thomas Vincent Marcussen og Max Steinar
Foto: Michael Jensen

Hvis du i denne sæson skal ud på riffeljagt i det midtjyske område omkring Store Hjøllund Plantage, så skal du være opmærksom på, at der er igangsat et forsøg med mærkning af krondyr. Du bedes derfor undlade at skyde mærkede dyr, da det er en både dyr og omstændig affære at indfange, bedøve og mærke krondyr.

Selv om dyrene er blevet mærket i Store Hjøllund, så kan de sagtens trække meget længere væk, hvilket du kan læse mere om længere nede. Så det gælder bredt for alle jægerne i Midtjylland lige at kigge en ekstra gang.

I 2022 startede projekt Krondyr, jægere & lodsejere. Projektet er et samarbejde mellem lodsejere og jægere omkring St. Hjøllund, foreningen Bredlund Hjorte og Julianelyst ApS. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen, Julianlyst Aps. og 15. Juni Fonden. Danmarks Jægerforbund bidrager også til projektet. Aarhus Universitet leder projektet, som har til formål at skabe en fælles læring blandt projektets deltagere om kronvildtets adfærd og bevægelsesmønster, og om hvordan man i fællesskab forvalter kronvildtet bedst muligt.

I arbejdet med indsamling af data om den lokale kronvildtbestands adfærd, er det håbet, at det vil lykkedes at GPS-mærke 10 krondyr i løbet af projektperioden. I foråret 2023 blev de første fire dyr GPS-mærket, fordelt på to hinder og to spidshjorte. Kan der rejses penge til det, skal de resterende seks dyr GPS-mærkes umiddelbart efter jagtsæsonen 23/24.

Selve GPS-mærkningen er foregået og vil foregå i og omkring St. Hjøllund Plantage, og ved øvrige ejendomme som deltager i projektet. Kronvildt kan som bekendt bevæge sig over store områder, og det er ikke sikkert at de dyr der bliver mærket, bliver i samme område, hvor de blev mærket. De to spidshjorte som blev mærket i 2023, er et eksempel på dette. De har begge bevæget sig over 15 km i fugleflugt, siden de blev mærket.

Mærkede dyr bærer et GPS-halsbånd og et gult øremærke, og skulle man møde et GPS-mærket dyr på jagt, så lyder den indtrængende opfordring at holde riflen i ro, så forskerne, og sidenhen jægerne, kan få endnu mere viden om kronvildtets adfærd i det danske landskab. Sådan at vi bliver klogere på de store dyr, og bliver klædt bedre på til at lave den mest hensigtsmæssige forvaltning.

Der har tidligere været forsøg med GPS mærkede dyr ved Store Hjøllund. Disse forsøg gav en megen værdifuld læring omkring dyrenes adfærd, også i relation til jagt. Blandt andet ”emigrerede” en af hinderne til Søby Brunkulslejer efter en drivjagt og var ”hjemmefra” i flere uger. Senere udvandrede den samme hind, efter den tredje drivjagt i samme sæson, – sammen med en lille rudel – til et moseområde nord for motorvej E20, mellem Esbjerg og Kolding. Om det var jagterne der til sidst gjorde, at denne hind udvandrede ved vi ikke, men at krondyrenes adfærd påvirkes når de udsættes for jagt og regulering er der mange eksempler på. Med GPS-mærkninger får vi en meget mere detaljeret viden om dyrenes adfærd. Nogle af dyrene har desuden fået såkaldte vom-sensorer lagt ind. Hermed kan man bl.a. også følge dyrenes hjertefrekvenser.

Store Hjøllund er en del af hvad der benævnes det midtjyske skovområde, som i parentes bemærket er Danmarks største sammenhængende skovområde. Udover Store Hjøllund Plantage, så omfatter skovområdet bl.a. Gludsted Plantage, Nørlund Plantage, Skærbæk Plantage, Palsgaard Plantage og Silkeborg Skovene. Og i princippet kan de mærkede dyr bevæge sig rundt i hele området.

Som en service overfor alle, der er interesseret i projektet og hvordan dyrene opfører sig, så bliver positionsdata lagt op på en hjemmeside en gang hver måned. Du følge med i de GPS-mærkede dyrs adfærd via dette link.