Offentliggjort den: 19. december 2023

Giv en julegave til trækvildtet – det har brug for din hjælp!

Støt genskabelsen af vådområder i Finland, så vi sikrer gode yngleforhold for de vandfugle, som er grundlaget for fremtidens trækjagt i Danmark. Donér 200 kr. til Waterfowlers’ Network via Jægernes Naturfond via MobilePay 908878.

Tekst: Christian Clausen
Foto: Claus Lind Christensen

Hvert år kommer store mængder af trækfugle til Danmark, hvor de enten overvintrer eller trækker videre sydpå, inden de om foråret returnerer til deres ynglepladser langt mod nord. Det er jagtbare arter som pibeand, krikand, spidsand, hvinand og dobbeltbekkasin, hvis primære yngleområder ligger i det nordlige Skandinavien og videre østpå. Især Finland har hidtil været et vigtigt ynglested for vores trækkende arter.

I Finland er trækfuglenes yngleområder udfordret, fordi vådområderne drænes, gror til og forurenes af næringsstoffer. Dermed er vigtige yngleområder for vandfuglene ved at forsvinde.

Waterfowlers Network er en sammenslutning af jagtorganisationer fra Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Storbritannien og Irland, som arbejder for vandfuglene og vandfuglejagten i Nordvesteuropa. Et af målene er at bidrage til at genskabe vådområder i Finland. Læs mere om Waterfowlers Network på hjemmesiden www.waterfowlersnetwork.com.

Waterfowlers Network kan imidlertid intet udrette uden penge. Derfor vil vi opfordre dig til at støtte genskabelsen af vådområder i Finland, så vi sikrer gode yngleforhold for de vandfugle, som er grundlaget for fremtidens trækjagt.

Donér til gavn for vandfuglene og trækjagten

Som formand for Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg og Danmarks Jægerforbunds repræsentant i Waterfowlers Network, vil jeg opfordre dig til donere 200 kr. til Jægernes Naturfond, som derefter sender din donation ubeskåret videre til Waterfowlers Network. Det betyder, at din donation er med til at genskabe og beskytte de udfordrede vådområder, så trækfuglene kan trives og yngle i sikkerhed.

Du kan donere 200 kr. via MobilePay 908878, hvor du skal oplyse adresse eller cpr.nr. Så trækkes beløbet automatisk fra i skat. Vil du læse mere om hvordan Waterfowlers Network tidligere har hjulpet trækfuglene med levesteder?