Offentliggjort den: 30. oktober 2023

Forandringens vinde og Jæger

En ny postlov, som vil sløjfe momskompensation på udbringning, har tvunget danske foreninger og organisationer til med kort varsel at nytænke konceptet bag medlemsmagasiner. Der skal nemlig også findes midler til at dække de store prisstigninger på både distribution og papir. Nogle blade ophører måske helt – så galt går det ikke for Jæger. Men antallet af årlige udgivelser skæres ned.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Alle aviser og blade, der leveres i danskernes postkasser, står overfor en ny, økonomisk udfordrende tid. Ikke mindst de mange medlemsmagasiner, der udgives af foreninger og organisationer – herunder også Danmarks Jægerforbunds flagskib, magasinet Jæger, som på grund af de stigende udgifter må reducere antallet af årlige udgivelser fra de hidtidige 11 til 9 i 2024.

Med virkning fra 1. januar 2024 forventes Folketinget at vedtage en ny postlov, der liberaliserer postmarkedet i Danmark for forsendelse af breve, magasiner, pakker, mv. Liberaliseringen betyder, at PostNord ikke længere er forpligtet til at levere breve og magasiner til alle husstande. Distributionsmarkedet sættes med andre ord frit, og distributionen vil fremover kunne varetages af flere udbydere på markedsvilkår.

For at sikre lige markedsvilkår indeholder den nye postlov også en beslutning om at sløjfe den momskompensation, som PostNord tidligere har været begunstiget af. Det betyder, at alt porto fremover pålægges moms. For Jægers vedkommende betyder det, at der pludselig skal findes cirka 1,3 million kroner i et forvejen stramt bladbudget.

Hvad betyder det for Jæger?

Jæger har igennem flere år været udsendt til jægerforbundets medlemmer med PostNord. Det har betydet en høj leveringssikkerhed og forudsigelighed i, hvornår magasinet udkommer. Begge forhold har været – og er fortsat - vigtige for både medlemmer og annoncører.

Lovforslaget til den nye postlov blev fremlagt efter Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab havde vedtaget medlemskontingentet for næste år. Derfor har det været nødvendigt at se på, hvordan Jægers udgivelsesplan for 2024 bedst skrues sammen inden for bladets økonomiske ramme, og derfor har Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse besluttet, at Jæger i 2024 – som nævnt – udkommer ni gange jævnt fordelt hen over året.
Selv om den nye postlov først 3. behandles i Folketinget den 30. november 2023 og dermed endnu ikke er endeligt vedtaget, har hovedbestyrelsen truffet sin beslutning allerede nu. Det sker af nødvendighed, fordi produktionstiden på magasinet strækker sig over flere måneder.

Hellere flere blade, der når frem

I et fælles debatindlæg i netmediet Altinget skrev direktørerne for Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund, at en ændring af Postloven vil få konsekvenser for civilsamfundet og det frivillige foreningsliv. Med kort varsel skal foreninger og organisationer finde økonomiske midler til dækning af den prisstigning på distribution, som følger af den manglende momskompensation.

"Alternativt kan der forventes en kvalitetsnedgang i omdelingen som følge af den manglende distributionspligt, hvilket vil resultere i, at foreninger og organisationer må forvente at skulle håndtere en stigende mængde reklamationer fra utilfredse medlemmer, der ikke har modtaget deres magasiner," hed det blandt andet i indlægget.

En sådan situation ønsker Danmarks Jægerforbund ikke at risikere.

Hvilke fordele kan det give?

At Jæger fremover udkommer ni gange om året, er en fremtidssikring af magasinet i nogle år. At postloven nu bliver mere tidssvarende er uundgåelig, for det betyder, at loven afspejler den samfundsudvikling, der følger af den stigende digitalisering, der sker.
Mængden af post, magasiner og aviser, der distribueres, er for nedadgående, og det er forståeligt, at der fra et samfundsmæssigt synspunkt skal være en fornuftig sammenhæng imellem behov for distribution af post og de distributionstilbud, der er. Samtidig er det relevant at tage i betragtning, at trykning, pakning og distribution af magasiner og aviser har en klimapåvirkning, der reduceres, når der produceres mindre mængder.

Digitaliseringen vil i Danmarks Jægerforbund – ligesom alle andre steder – få stadig større betydning, og det giver nye muligheder for at opretholde en god medlemskommunikation. Allerede nu har jægerforbundet udviklet en række digitale tilbud til medlemmer, der gør det nemmere at gå på jagt og holde sig orienteret om nyt fra jagtens verden. Disse funktioner udbygges fremover på en ny digital platform, der i øjeblikket er i støbeskeen.

Der vil løbende blive kommunikeret om udviklingen.

Se videoen her, hvor formand Claus Lind Christen kort opridser situationen:

Vedr. foreningsmeddelelser

Da der i 2024 udgives ni numre af Jæger med fire til seks uger mellem hver udgivelse, er der deadline for indsendelse af foreningsmeddelelser mandag kl. 12 på følgende datoer:

  • Jæger, nummer 1: 27.11.23
  • Jæger, nummer 2: 08.01.24
  • Jæger, nummer 3: 19.02.24
  • Jæger, nummer 4: 18.03.24
  • Jæger, nummer 5: 29.04.24
  • Jæger, nummer 6: 17.06.24
  • Jæger, nummer 7: 22.07.24
  • Jæger, nummer 8: 02.09.24
  • Jæger, nummer 9: 14.10.24

Vi gør desuden opmærksom på, at indtastede foreningsmeddelelser for 2024 vil blive flyttet til et eller to numre af Jæger, som udgives før, de pågældende aktiviteter finder sted. Der tages her højde for, at generalforsamlinger skal være annonceret op til seks uger før, de afholdes. Dermed skal du ikke foretage dig noget, hvis du har indtastet foreningsmeddelelser til numre af Jæger i 2024.