Offentliggjort den: 18. juli 2023

Følg grågæssenes træk

En gruppe østdanske grågæs blev sidste år forsynet med GPS-sender, så vi nu kan følge deres færd gennem hele året.

I 2022 mærkede Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet et halvt hundrede grågæs i den østlige del af Danmark. Elleve af disse fugle fik sat en GPS-sender på, som er monteret i fuglenes halsringe, så forskerne - og vi andre - nu kan følge de enkelte individers færden hen over året.

På universitetets hjemmeside kan du holde dig opdateret på løbende resultater af grågæssenes træk. Følg med i, hvor gæssene trækker hen, hvor de overvintrer og om de kommer tilbage til samme yngleområde i 2023. Alle gæssene med GPS er voksne hunner og alle på nær én blev mærket på Agersø i Storebælt. Den sidste blev mærket ved Skjoldenæsholm Engsø på Midtsjælland, og på siden har du mulighed for at følge med i gæssenes bevægelser fra måned til måned.

Trækkende gæs holder hvil i laguner eller på store søer, hvor der er græsmarker, stubmarker eller uhøstede marker i nærheden. Grågåsen findes i Danmark hele året. Den er en almindelig yngle- og trækgæst, som her i landet yngler i søer og moser med rørskov, især i det østlige Danmark og i Vejlerne i Nordjylland. Trækfuglene overvintrer i Vest- og Sydeuropa. De finder deres føde på græsarealer og stubmarker og kornmarker, især hvor kornet er slået ned. Om natten søger de ly på åbent vand, hvor der er fred for rovdyr.