Offentliggjort den: 21. november 2023

Flugtskydning uden jagttegnet?

Danmarks Jægerforbund har fået spørgsmålet om, hvorvidt en person, som er blevet frakendt jagttegnet via dom eller som er nægtet samtykke til jagttegnet af PAC, lovligt kan skyde flugtskydning på skydebane under instruktion af en instruktør?

Tekst: Mikala Høj Laursen

Hertil er det korte svar ja! Reglerne står i Justitsministeriets bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. nr. 2531 af 20. december, hvor det i § 21, stk. 4 og 5 fremgår at:

Stk. 4. Flugtskydningsinstruktører kan uden tilladelse overlade eller overlades glatløbede jagtvåben, hvis:
1) instruktøren er godkendt af Miljøstyrelsen, og
2) overladelsen alene sker i forbindelse med instruktion eller øvelse i flugtskydning.
Stk. 5. Skydning som nævnt i stk. 2, nr. 3, stk. 3, nr. 2, og stk. 4, nr. 2, skal finde sted på en bane eller skydeplads, der er godkendt til det pågældende våben.

Der er ikke nogen begrænsninger i instruktørens beføjelser til at instruere og overlade våben til en person, som har fået tilbagekaldt samtykket til jagttegn, eller som har fået frakendt jagttegnet ved dom.

Selv om en dommer eller Politiet har ”fundet det betænkeligt at vedkommende har adgang til våben”, er det lovligt at for en instruktør på en skydebane at overlade våben til vedkommende, da personen jo ikke har adgang til våben, men alene bliver overladt et våben under instruktion og i den begrænsede tid, det tager at skyde på skydebanen.

Som det fremgår af lovteksten, er det dog en betingelse, at instruktøren er godkendt af Miljøstyrelsen, og at skydningen finder sted på en bane eller skydeplads, der er godkendt til det pågældende våben.

Politiets vandelsgodkendelse

En person, som er frakendt jagttegnet via dom, er ikke længere jagttegnsberettiget og skal op til fornyet jagttegnsprøve for at generhverve jagttegnet. Når jagttegnet er generhvervet, skal den pågældende vandelsgodkendes af politiet - det vil sige at politiet skal give samtykke til, at det ikke er betænkeligt, at personen har adgang til våben, førend personen igen kan få udstedt et jagttegn.

En person, som har mistet samtykket til jagttegn, vil kunne få udstedt jagttegn igen, når personen kan vandelsgodkendes. Personen skal ikke op til en ny jagttegnsprøve for at få udstedt jagttegn, men skal alene opnå politiets samtykke til jagttegn igen. En person, som nægtes samtykke til jagttegn, er stadig jagttegnsberettiget, men kan ikke få udstedt jagttegn, da politiet ikke kan vandelsgodkende personen på grund af en forseelse eller personlige forhold, som gør det betænkeligt, at denne har adgang til våben.