Offentliggjort den: 26. oktober 2023

Flot samarbejde om formidling

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund inviterede i efterårsferien til Jagt- og fiskedag med masser af gæster i Thy. Gode erfaringer fra Bornholm er også blevet en succes i det nordjyske.

Tekst og Foto: Mette Marquardsen

De mange gæster havde rig mulighed for at lære om jagt og andre friluftsaktiviteter, da der blev afholdt Jagt- og fiskedag ved Vandet Sø i Thy. Omkring 26 frivillige jægere var mødt op for at give gæsterne en god oplevelse sammen med alle de andre aktører.

Det er Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund der hvert år inviterer til dette fantastiske arrangement ved søbredden. Idéen til dagen var en vildtkonsulent Tommy Hansen havde med sig, da han i sin tid skiftede job fra Bornholm til Thy og det, der var en succes på Bornholm, blev også en succes i Thy.

Hvert år indkalder Tommy til møde i Jægerforum Vendsyssel, hvor denne dag også er på dagsordenen. Jægerfora findes i alle lokale enheder af Naturstyrelsen. Ud over medlemmer fra Naturstyrelsen sidder repræsentanter fra Dansk Land- og Strandjagt og Danmarks Jægerforbund med til møderne, hvor der tales om alt fra forbedring af vildtets levesteder til nyjægerjagter og krondyrforvaltning, og altså også formidlende arrangementer som dette ved Vester Vandet. Fra Danmarks Jægerforbund er det kredsformanden i den pågældende kreds, hovedbestyrelsesmedlemmet og de berørte jægerrådsformænd der sidder med til møderne.

Når det på mødet er besluttet at der igen i år skal afholdes Jagt- og fiskedag, går maskineriet i gang.

- Vi ved hvad vi skal, fortæller Tage Espersen, der er jægerrådsformand i Thisted og fortsætter:

- Det er nogle af de samme tovholdere, der er med hvert år, de nye frivillige bliver grundigt instrueret og der er fra kredsens side sørget for frokost til alle.

Fra Naturstyrelsens side bliver arrangementet lagt i hænderne på eleverne, der på den måde får erfaring med annoncering og planlægning, og på selve dagen havde eleverne blandt andet en meget besøgt aktivitet med bålmad, lavet af kød fra krondyr. Timerne fløj afsted imens gæsterne blev underholdt og blev klogere på det dét hele drejede sig om, og den meget kraftige vind fra vest holdt bestemt ikke gæsterne væk.

Der var opsat et stort telt hvor gæsterne kunne prøve elektronisk elgskydebane eller gætte, hvad der var i forskellige følekasser. Der var også en flot demonstration af, hvordan en kronhjort bliver forberedt til helmontering, da Kasper Pedersen fra Nordjysk Trofæmontering hele dagen sad med sin skalpel og rengjorde skindet. Kasper havde lagt kraniet, geviret, tungen og hjortens øjne på bordet ved siden af skindet, til stor gru for nogle, men det gav mest anledning til interesserede spørgsmål og en god snak.

- Aaaaad, er det rigtige øjne? lød det tit fra publikum og et øjeblik efter:

- Må jeg se?

Der var trofæopmåling ved Nordisk Safari Klub, for DJ, de lokale KFUM Spejderes bod med kaffe og kage, en flot udstilling lavet af DJ’s Strand- og Havjagtkoordinator Simon Gramstrup Larsen, der også havde sat noget af sin udstilling op ved søen og der var en stand med schweisshundearbejde og meget mere.

Udenfor teltet kunne gæsterne nyde, at jagthornsblæsere fra Thy og Mors også var til stede, imens de kunne prøve jagtbueskydning, se schweisshundene i arbejde, lave bålpandekager hos spejderne, blive klogere på reguleringsjagt, se opvisning med jagtfalk, snitte hos naturvejlederne, skyde efter lerduer og se Thy Jagthundeklubs hunde arbejde. Nede ved bredden af Vandet sø, og endda ude i vandet, var der også aktiviteter, da der også var mulighed for at prøve at fiske med stang eller skyde lerduer.

Omkring 1.000 børn og voksne lagde vejen forbi, denne dejlige dag ved Vandet Sø. Mange havde pakket både børn, bedsteforældre og madkurven og blev hele dagen. – Det er gået rigtig godt, fortalte Vildtkonsulent Tommy Hansen ved dagens afslutning, så mon ikke der bliver mulighed for en udflugt til Jagt- og Fiskedag ved Vandet Sø i 2024.