Offentliggjort den: 09. maj 2023

Flere havvindmøller – men hvad betyder det for fuglene?

Regeringen har afsat midler til et projekt, der skal screene for hvordan udbygningen af dansk havvind kan ske på en måde, der er forsvarlig overfor natur og miljø.

Tekst: Sabina Rohde

Der skal opsættes flere havvindmøller. Og de er store. Det betyder ofte konflikter mellem energisektoren og naturfolk. Derfor har regeringen nu afsat midler til et projekt, der skal screene for hvordan udbygningen af dansk havvind kan ske på en måde, der er forsvarlig overfor natur og miljø. En del af opgaven skal løses af Aarhus universitet – DCE nationalt center for miljø og energi.

DCE skal være med til at finde ud af hvilke arealer på havet, der kan være særligt sårbare når det kommer til udbygningen af vindmølleparkerne i relation til natur og miljø. Derfor har de brug for at indsamle ny viden om havbunden, vindforhold og flora og fauna. Særligt interessant for jægerne er det, at der skal indsamles ny viden om fuglenes brug af havet og hvilke lokaliteter, der er særligt vigtige. Som noget der har ligget Jægerforbundet særligt på sinde, skal undersøgelsen også se på, hvordan de kumulative effekter af havvindmølleparkudbygningerne i Danmark som i udlandet kan påvirke miljøet og de fugle der potentielt fortrænges for vigtige havfugleområder.

Jægerforbundet ser frem til, at beslutninger om udbygning af havvindmølleparken også komme til at inkludere nye og mere omfattende data om natur og miljø fremover.

Fakta om projektet:

  • Midlerne er afsat som en del af den politiske delaftale Investeringer i et fortsat grønnere Danmark og er afsat i perioden 2022-2025
  • Energistyrelsen har projektstyringen
  • DCE, Niras, DTU og GEUS er en del af projektet
  • Der vil løbende blive rapporteret fra projektet, som endeligt afrapporteres i 2025