OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. februar 2023

Få svar på spørgsmål om PFAS

Vi har samlet store mængder information fra en række relevante myndigheder vedr. den aktuelle viden om PFAS- bl.a. i forb.m. forekomster af PFAS i vildtkød. Siden vil blive opdateret løbende.

Danmarks Jægerforbund er meget optaget af problemstillingen omkring forekomsterne af PFAS i vildtkød, og har igennem længere tid fulgt udviklingen nøje, samt være i løbende dialog med relevante myndigheder. Det er Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at myndighederne arbejder målrettet på at få klarlagt omfang, årsag og mulige konsekvenser for befolkningen. Mange jægere er bekymrede for deres sundhed, og derfor haster det med mere afklaring fra myndighederne.

For at hjælpe med at besvare aktuelle spørgsmål, har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål, indhentet fra relevante myndigheder såsom miljø-, sundheds- og fødevarestyrelsen.