Offentliggjort den: 21. december 2023

EU foreslår ændret beskyttelsesstatus på ulv

EU's forslag om at ændre ulvens status fra "Strengt beskyttet" til "Beskyttet" betyder, at det på sigt vil gøre at ulven fremover kan forvaltes efter et andet regelsæt. Et forslag DJ's formand, hilser velkomment.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

I går fremlagde EU-Kommissionen et forslag om at ændre den internationale status på ulv fra den nuværende formulering om "Strengt beskyttet" til "Beskyttet".

I dag er ulven strengt beskyttet, men i helt særlige situationer er det dog muligt at få tilladelse fra Miljøstyrelsen til at regulere – det vil sige skyde – et bestemt individ, der bliver betegnet som en problemulv. En dispensationsmulighed, der endnu aldrig har været anvendt i Danmark. Men vedtages kommissionens forslag om ændring af status til "Beskyttet," vil det reel også betyde, at det bliver lettere at forvalte ulve efter et andet regelsæt fremover, hvor antallet af ulve vil kunne tilpasses. Dette ændrer dog ikke på at ulven fortsat er beskyttet, og den skal fortsat være i gunstig bevaringsstatus.

Det mener Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

- Det har hele tiden været vores mål at få ændret ulvens beskyttelsesstatus, simpelthen fordi vi i så fald vil have en reel mulighed for at forvalte ulven. Det er meget vanskeligt at gøre i dag, hvor man kun har mulighed for at sætte ind overfor individuelle ulve de såkaldte problemulve, siger DJ-formanden og bifalder derfor også kommissionens initiativ.

Samtidigt er det også væsentligt at slå fast, at en forvaltning af ulve ikke sker ud fra et dansk perspektiv alene, da ulvene skal forvaltes ud fra den centraleuropæiske lavlandsbestand.

- Omfanget af ulv i Danmark vil selvfølgelig altid bero på en faglig og politisk beslutning. Men lad os nu se. Forslaget er ikke vedtaget endnu, og det vil forventelig være en langstrakt proces, men det går i hvert fald i den rigtige retning, tilføjer han. En ændring der også vil kræve at EU´s-ministerråd bakker op om forslaget fra kommissionen.

Her er det også værd at nævne, at Vildtforvaltningsrådet har indstillet et forslag til en revideret forvaltningsplan, som virker ud fra de adaptive principper, som dog endnu ikke er vedtaget af miljøministeren, hvilket Danmarks Jægerforbund kraftigt opfordre til sker.

Ulven har været fredet i henhold til habitatdirektivet siden 1992, og i 2012 genindvandrede den første ulv til Danmark efter 199 års fravær. De cirka 30 voksne ulve, der i øjeblikket opholder sig i Danmark, tilhører alle en delbestand af den centraleuropæiske lavlandsbestand.