Offentliggjort den: 29. juni 2023

ERFA-møder velbesøgt af jagttegnskursuslærerne

Årets ERFA-møder er gennemførte, og det har endnu en gang været en fornøjelse at mødes til drøftelser og dialog, som giver et stærkt indblik i hvad der rører sig den danske jagttegnsundervisning.

Det er altid spændende at lade jagttegnskursuslærerne mødes og lytte til deres oplevelser fra jagttegnsundervisning, for de ved længe før andre hvem aspiranterne er, hvad der særligt interesserer dem og ikke mindst hvilke udfordringer de har. DJ sætter derfor stor pris på den ærlige dialog ved møderne, så vi i fællesskab kan have fokus på i de kommende generationer af nye jægere. Alle deltagere var garanter for en saglig og fagligt velfunderet debat - Tak for snakken.

Årets tema var det professionelle jagtvæsen samt naturen som læringsrum. I alt gennemførtes 5 arrangementer med samlet besøg af 55 jagttegnskursuslærere. Læs her om de enkelte arrangementer og udvalgte orienteringspunkter fra møderne.

Bognæsgård

Årets første møde gik til Bognæsgård ved Roskilde, hvor natur- og vildtforvalter Rasmus Rasmussen viste stedet frem, og gav sit bud på hvordan jagt og natur kan gå hånd i hånd. Vi besøgte både udsætningspladser og biotopplanstiltag, og man kunne med det blotte øje se at både flora og fauna trivedes. Bognæsgård drives som en natur og jagtejendom, hvor vildtet, naturen, jægerne og jagten er i fokus.

Klosterheden

ERFA-mødet var sat stævne ved Møllesøen i Klosterheden, og med kyndig hånd blev vi guidet rundt af den lokale jæger og naturmand Søren Krabbe. På forhånd var der håb om at spotte både ulv og bæver, men i sommervarmen, eller måske pga. den stemningsfyldte samtale, lykkedes det ikke at spotte dyrene, men vi fandt i høj grad beviser for bæverens eksistens derude, og kunne nyde synet af de massive dæmninger som bæveren bygger.

Ulvedybet

Langt oppe mod nord var en god mængde gæve jagttegnskursuslærere samlet. Udstyret med kikkerter gik fugleturen til brakvandssøen Ulvedybet, hvor jagttegnskursuslærer og nyjægerkoordinator, Preben Egebo, viste rundt. Preben, og hans undervisningskollegaer, tager årligt en tur til Ulvedybet med aspiranterne, og flere andre jagttegnskursuslærere berettede denne aften om, hvorledes de benytter naturen som en del af deres undervisning. Ulvedybet er kendt for sin betydning for rastende fugle, hvor ænder, gæs og vadefugle gør ophold på deres trækruter gennem Danmark. Både fuglene og deltagerne var udfordret af tørken, og da der var langt ud til vandet på begge sider, måtte selv de bedste kikkerter give fortabt på visse arter, men det gjorde ikke samtalen mindre relevant.

Julianelyst

Fjerde og sidste fysiske møde foregik hos natur- og vildtforvalter Jacob Larsen på Julianelyst gods. Jacob fortalte om hvordan man på Julianelyst arbejder med udsætninger og natur på herregårdens 2000 hektar i det midtjyske. Jacob har, i alt hvad han laver, naturen i centrum, og fortalte levende om hvordan man kan strømline sin landbrugsdrift og samtidig tilgodese naturen og vildtet.

Online ERFA-møde

Med en efterhånden fast tradition blev rækken af ERFA-møder afsluttet med et online møde, hvis man ikke havde haft mulighed for at deltage ved de fysiske møder. Det online møde gav god mulighed for at samle op på væsentlige pointer fra de fysiske ERFA-møder. Igen i år gjorde et par håndfulde jagttegnskursuslærere fra hele landet brug af denne service, og også her flød dialogen godt inden for rammen af det tekniske samvær.  

 

Vi håber at alle fik noget ud af ekskursioner og møder, og forhåbentlig fik inspiration til aktiviteter i undervisningen. Din regionale Nyjægerkoordinator står klar til at modtage nye ideer til næste års ERFA-møder.

 

Jagtprøve, jagttegnsundervisning og jagttegnskursuslærere

MST og ny lovgivning

I januar indkaldte MST til møde omhandlende sidste års samt dette års jagtprøver. DJ gjorde i den forbindelse opmærksom på at det er vigtigt, at når man laver nye jagtprøver, skal der være fokus på, at aspiranterne i højere grad testes i om de har tilegnet sig pensum, end i hvor dygtige de er til at læse dansk på højt niveau.

Til mødet stillede DJ spørgsmål til det pensum der ligger i forhold til våbenlovgivningen, hvor aspiranter for eksempel skal vide noget om gyldighedsperioden for tilladelser til pistoler, men ikke behøver at vide, at en lyddæmper kræver tilladelse. MST erkendte at det nok var tid til at kigge nærmere på, hvad der er relevant pensum, og hvad der ikke er.

 

Obligatorisk efteruddannelse efter behov

Indkaldelsen til Miljøstyrelsens (MST) obligatoriske efteruddannelse, der er beskrevet som grundlag for fornyelse af certificering som jagttegnskursuslærere, har ikke været afholdt siden 2019. MST kan vælge af afholde efteruddannelse, men forventer ikke at indkalde i den nærmeste fremtid. Du skal som jagttegnskursuslærer, ikke være nervøs for at din autorisation udløber, da MST beretter, at autorisationen automatisk fornys, og du kan fortsætte din jagttegnsundervisning som hidtil. DJ anbefaler dog, at du kontakter Jagttegnsekspeditionen på mail, hvis du er i tvivl om din certificering. På den måde får du på skrift et bevis på din fortsatte kompetence.

 

Vildtforvaltningsrådet (VFR) - Etik på dagsordenen

Etik er dynamisk, og bliver til i samtalen med det til en hver tid omkringliggende samfund. Etikken udvikler sig, og jægerne er her nødt til at følge med, for ikke at falde bagud af vognen. I jagttegnsundervisningen er vi ikke i tvivl om at etikken er vigtig, og nu er også Vildtforvaltningsrådet i gang med at kigge på jagtetik. Du kan læse og høre mere om hvad det går ud på HER.

Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe for jagtprøve har godkendt et nyt kommissorie, og Danmarks Jægerforbunds formand er formand for denne arbejdsgruppe, som er central for udformningen af jagttegnsundervisningen i Danmark.

 

Nyt projekt: Præjagttegn, jagttegnsundervisning og nyjægerindsats

Med afsæt i DJ´s strategi og vision om god jagt i generationer har uddannelsesudvalgets og nyjægerudvalgets underliggende mål og succeskriterier resulteret i projekt:Præjagttegn, jagttegnsundervisning og nyjægerindsats sat fokus på styrkelse af jagttegnsundervisningen og indsatsen med nyjægere. Det overordnede formål med projektet er at sikre, at Danmarks Jægerforbund tilbyder kommende jægere en kvalificeret, koordineret og attraktiv indføring i jagtens verden. Nyjægerindsatsen skal være et frivilligt tilbud til kommende jægere.

Der er nedsat en styregruppe og koordineringsgruppe med medlemmer fra Nyjæger- , Uddannelses-,  Våben-, Riffel-, Flugskydnings-, buepolitisk- og bueaktivitetsudvalgene, så vi sikrer sammenhæng og sidestilling af de våbentyper jægerne anvender. Vi er i gang med at nedsætte en følgegruppe, der skal give input til projektet.

Fra ERFA-møderne er indkommet mange gode input, som medtages i projektgruppens videre arbejde. Skulle der være kommet flere idéer, er I velkomne til at sende dem til mpd@jaegerne.dk.

 

Jagtprøven.dk

Tekniske udfordringer i bagvedliggende systemer gav store problemer på Jagtprøven.dk i løbet af vinteren, hvilket vi skal beklage dybt. Fejlene er nu rettet, og hjemmesiden er tilmed gjort endnu stærkere end før, og kan nu håndtere de mange aspiranter, som bruger siden i stor stil. Kapacitetsudfordringer krævede rigtig mange ressourcer for systemet, når der skulle beregnes statistik på de mange millioner besvarelser som Jagtprøven.dk genererer. En udfordring som på mange måder kan karakteriseres som en positiv udfordring, da det bunder i mange aktive brugere på undervisningsportalen. 

Husk at hente holddata inden de udløber på Jagtprøven.dk

Husk at hvis du som jagttegnskursuslærer ønsker at gemme protokoller og lektionsplaner, skal de eksporteres og gemmes inden 18 måneder efter holdets udløb. I takt med at holdende afsluttes, vil systemet selv rydde op i data på serveren, og derfor er det vigtigt, at man selv henter oplysning ned, hvis de ønskes gemt længere end 18 måneder.  

Ændrede prisvilkår

I løbet af sommeren vil flere materialer til jagttegnsundervisningen blive prisjusteret. Læs i nyheden HER om de nye prissætninger.