Offentliggjort den: 26. juni 2023

Prisændringer for undervisningsmaterialer pr. 1. juli 2023

Enkelte trykte og elektroniske undervisningsmaterialer til jagttegnsundervisningen vil i løbet af sommeren blive prisjusteret.

Tekst: Jes Mikkelsen

Når jagttegnsundervisningen efter sommerferien begynder igen, vil det være til nogle ændrede prisvilkår for dele af de materialer, som jægerforbundet og Forlaget SEGES målretter til jagttegnsundervisningen. Ændringerne sker på baggrund af generelle prisstigninger i samfundet, stigninger som i høj grad påvirker produktionen af trykte undervisningsmaterialer.

Danmarks Jægerforbund er derudover af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blevet pålagt at opkræve betaling for den elektroniske version af bogen Jagttegn. Ændringen sker på baggrund af en klage indgivet af en anden udbyder af materiale til jagttegnsundervisning.

Prisændringer på trykte materialer

Prisen for Lovsamlingen til Jægeren og Jagtprøver til undervisningsbrug vil per 1. juli blive hævet for at imødegå øget produktionsomkostninger. Prisen for bogen Jagttegn og Wildcards vil forblive uændret.

  • Lovsamlingen til Jægeren stiger fra 169 kr. til 199 kr.
  • Jagtprøver til undervisningsbrug stiger fra 299 kr. til 349 kr.

Priser på porto bliver sænket på de dyreste forsendelser

På opfordring og dialog med jagttegnskursuslærere vil portopriser på de dyreste forsendelser blive sænket. Dertil er det lykkedes af fastholde portopriserne for andre forsendelsestyper.

I oversigten fremgår både nye og gamle priser for porto, og kan således sammenlignes med materialeforsendelse fra andre netbutikker.   

Aspiranter skal betale for elektronisk version af bogen Jagttegn

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har pålagt Danmarks Jægerforbund at opkræve betaling for e-bogen Jagttegn til kursister. Det sker som følge af en klage modtaget fra en anden udbyder af undervisningsmateriale. Klagen gik på, at kursister fik gratis adgang til bogen. Som en konsekvens af afgørelsen vil kursister ikke længere få gratis adgang til e-bogen Jagttegn gennem Jagtprøven.dk efter d. 1. august 2023.   

E-bogen vil fortsat være tilgængelig gennem Jagtprøven.dk, men kursisterne skal fremover betale 249 kr. for at få adgang. Betalingen giver adgang i 12 måneder. Hvordan kursisterne køber adgang til e-bogen, kommer til at fremgå af materialesiderne på Jagtprøven.dk.

Som jagttegnskursuslærer vil du fortsat have gratis adgang til e-bogen Jagttegn gennem Jagtprøven.dk.