Offentliggjort den: 14. juli 2023

Dyrlægerne og Danmarks Jægerforbunds samarbejde for jagthundene

De seneste års arbejde med Danmarks Jægerforbunds (DJ) nye strategi for hundeområdet har fået støtte og anerkendelse fra Den Danske Dyrlægeforening (DDD). Arbejdet har også udviklet sig til et nyt og spændende samarbejde organisationerne imellem.

Tekst: Ove Dam Hedegaard
Foto: Pia Henriksen

Under udviklingen af de nye tests og prøver for jagthunde i DJ havde arbejdsgruppen for disse tests brug for et stærkt fagligt grundlag for at kunne udarbejde anbefalinger til DJ’s Jagthundeudvalg. Arbejdet tog afsæt i hundens udvikling, og her var det vigtigt, at anbefalingerne ikke var baseret på formodninger. Bl.a. udarbejdede arbejdsgruppen en matrix med aldersbegrænsning for, hvornår DJ tillader en hund at deltage i tests og prøver.

På foranledning af ovennævnte kontaktede DJ’s jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaard DDD, og Hanne Knude Palshof, formand for DDD, svarede prompte tilbage, at DDD gerne ville bidrage med deres faglige viden. Mødet mellem organisationerne blev en uformel start på et vigtigt og interessant arbejde.

- DJ’s ledelse og udvalg for hundeområdet kan træffe langt bedre faglige beslutninger, når vi har ekspertisen fra DDD med i ryggen. Dansk Selskab For Klinisk Veterinær Etologi (DSKVE), der er en del af DDD, har bl.a. bistået DJ i udarbejdelsen af en plakat med hundens udviklingsfaser og matrixen for aldersbegrænsning ved deltagelse i DJ’s tests og prøver. Kirsten Brock, formand for DSKVE, samt DSKVE´s bestyrelsehar været til uvurderlig hjælp, fortæller DJ’s jagthundekonsulent Ove Dam Hedegaard og forsætter: - Den viden, som vi nu har adgang til, vil give os et kvalitativt fagligt løft på bl.a. vores uddannelser og gavne vores medlemmer og deres jagthunde.

DDD står da heller ikke uden en gevinst ved samarbejdet. - Det er ikke alle dyrlæger, der ved, hvordan jægere træner og bruger deres hunde. Med det nye samarbejde får DDD en masse ny viden og erfaring om netop dette, som vi kan bruge i vores videre arbejde. Generelt, så ser jeg positivt på et samarbejde, hvor vi sammen vil det bedste for hundenes sundhed og velvære, fortæller formand Hanne Knude Palshof.

Udover de konkrete resultater, som samarbejdet allerede har kastet af sig, så har organisationerne aftalt, at man på kommende møder vil afdække andre snitflader, hvor man kunne stå stærkere sammen.