OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. maj 2023

DJ: Sagsbehandlingstiderne hos PAC skal ned!

Siden midten af januar 2022, hvor politiets nye våbenregister blev idriftsat, har de danske jægere måttet affinde sig med urimeligt lange sagsbehandlingstider, og for mange jægere blev hele eller dele af sidste jagtsæson en stor skuffelse, da riflen måtte blive i våbenskabet. Det skal ikke gentage sig. Der skal tilføres flere ressourcer til våbensagsbehandlingen hos PAC.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

På trods af, at Rigspolitiet var bekendt med, at politiets nye våbenregister ikke var funktionsdueligt, blev det alligevel taget i brug 18. januar 2022. Det ramte de private våbenbrugere – jægere og sportsskytter – samt våben- og jagtbranchen hårdt og fik Danmarks Jægerforbund til at rette henvendelse til Ombudsmanden, der 7. marts i år bl.a. udtalte, at ”forholdene i forbindelse med idriftsættelsen af det nye våbenregister førte til urimeligt lange sagsbehandlingstider for de berørte borgere og erhvervsdrivende”.

Tag ansvar!

- Vi mener derfor, at det er på tide, at de relevante myndigheder og justitsministeren tager ansvar for hele denne sag, som jo desværre stadig ikke er løst, idet der er et stort efterslæb af våbensager, som PAC ikke har fået behandlet endnu, påpeger formanden for Danmarks Jægerforbunds våbenudvalg, Marie-Louise Achton-Lyng, og uddyber:

- Politiets våbenregister virker teknisk, men der mangler ressourcer til at sikre rimelige sagsbehandlingstider, og vi mener ikke, at op til tre måneder, som det er blevet meldt ud fra PAC, at vi kan forvente i fremtiden, er en rimelig sagsbehandlingstid. De skal længere ned!

Behov for flere ressourcer

Forelagt de mange problemer, som jægere, sportsskytter og våbenbranchen som helhed har oplevet, anerkender justitsminister Peter Hummelgaard (S) over for Danmarks Jægerforbund, at forløbet med politiets våbenregister har været utilfredsstillende, og at sagsbehandlingstiderne skal ned.

- Vi har nu både Ombudsmandens officielle udtalelse og justitsministerens anerkendelse af, at sagsbehandlingstiderne skal ned. Derfor har vi i Danmarks Jægerforbund en klar forventning om, at myndighederne og politikerne på Christiansborg tager denne kritik meget alvorligt og tilfører de fornødne ressourcer, så både de ophobede sagsbunker og sagsbehandlingstiderne på længere sigt kan blive nedbragt til et godt stykke under tre måneder, siger Marie-Louise Achton-Lyng og uddyber:

- Desværre ser vi ind i, at den ekstra bemanding til våbensagsbehandlingen hos PAC, der blev tilført sidste år, forsvinder fra 1. juli i år, hvis ikke justitsministeren griber ind i tide og allokerer de helt nødvendige ressourcer. Samtidig ser vi frem til, at ministeren angiver konkrete servicemål for fremtidens sagsbehandlingstider, så vi ved, hvad vi har at rette os efter.

Fjern bureaukratiske benspænd

Danmarks Jægerforbunds overordnede våbenpolitiske synspunkt er, at den danske våbenlovgivning skal skabe tryghed for borgerne og være så enkel som mulig for brugerne.

- Vi mener utvetydigt, at den danske våbenlovgivning skal skabe tryghed for borgerne, men er ligeså stålsatte på, at myndighederne skal give os mulighed for at dyrke vores legitime fritidsinteresse og samtidig sikrer en levedygtig våben- og jagtbranche uden bureaukratiske benspænd, understreger Marie-Louise Achton-Lyng.