OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. maj 2023

DJ på Naturmødet i Hirtshals

Igen i år vil jægerforbundet være til stede på Naturmødet, som finder sted i Hirtshals den 11.-13. maj.

Tekst: Jesper Brixen

Danmarks Jægerforbund deltager igen i år på Naturmødet. Formålet er at bygge netværk på den naturpolitiske scene. Vi skal sprede kendskabet til vores strategi og alle de gode argumenter om jagt som et positivt bidrag til den danske natur. På Naturmødet deltager vi for at tale med de andre grønne organisationer og natur-interesserede fra hele landet.

Jægerforbundet har i år et telt på stand nr. 30, hvor vi præsenterer jægernes positive indflydelse på den danske natur:

 • Jægerne regulerer invasive rovpattedyr – og løser et samfundsproblem
 • Jægerne bidrager økonomisk via jagttegnsmidlerne
 • Jægerne bidrager økonomisk via jagtinteressen
 • Jægerne indsamler viden om vildtet – også om de levende bestande
 • Jægerne bidrager til bedre naturforståelse blandt børn og unge
 • Jægerne sikrer gode levesteder til vildtet

Vi indbyder til en snak i teltet om den danske natur med de andre deltagere. Samtidig skal teltet fungere som samlingspunkt for de deltagende fra DJ. En række frivillige fra kreds 1 deltager med det formål at gøre DJ mere synlig og bidrage til dialogen med de andre organisationer, der kendetegner Naturmødet.

Danmarks Jægerforbund deltager i følgende debatter:

Udsætning af fugle til jagt: Skal naturen være et skydetelt eller et spisekammer?

 • Hvor: The Village
 • Hvornår: Fredag den 12. maj 2023 kl. 11:00 - 11:45
 • Arrangør: Det Dyreetiske Råd

Er udsætning af fugle til jagt en tidssvarende og bæredygtig praksis?

 • Hvor: Life
 • Hvornår: Fredag den 12. maj 2023 kl. 14:00 - 14:45
 • Arrangør: Det Dyreetiske Råd og Danmarks Jægerforbund
 • Debattører: Bengt Holst, Claus Lind Christensen, Niels Kanstrup

De unge jægere griller

 • Hvor: Roots
 • Hvornår: Fredag den 12. maj 2023 kl. 17:00 - 20:00
 • Arrangør: Danmarks Jægerforbund
 • Debattører: Mikkel Bloch Westh, Magnus Møller Rasmusen, Lasse Bach.

Skal der drives jagt på havet?

 • Hvor: Life
 • Hvornår: Lørdag den 13. maj 2023 kl. 10:00 - 10:45
 • Arrangør: DOF BirdLife
 • Debattører: Knud N. Flensted, Torbjørn Eriksen, Christian Clausen.