OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. april 2023

DJ og L&F i fælles opråb i sag om nye ejendomsvurderinger

Nye skatteregler betyder, at op mod 20-25.000 landejendomme på 5-15 hektar risikerer at få en om-kategorisering fra landbrug til ejerbolig og dermed en stor skattestigning. Det kommer til at gå ud over naturen og livet på landet, mener både jægerforbundet og Landbrug & Fødevarer.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Danske Regioner

I et fælles debatindlæg til Avisen Danmark går Danmarks Jægerforbund og Landbrug & Fødevarer i rette med de regler for ejendomsvurderinger af mindre landbrugsejendomme, som bliver sendt ud til ejerne i disse dage. Her risikerer ejere af landbrugsejendomme på mellem 5-15 hektar at bliver om-kategoriseret fra en landbrugsejendom til en ejerbolig.

Lone Andersen, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer og formand for familielandbruget og Jens Venø Kjellerup hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Jægerforbund og formand for markvildtudvalget mener, at de nye regler kommer til at skade naturen på landet og skubbe til en yderlige affolkning af landområderne.

I debatindlægget opfordrer de begge regeringen til at kigge på reglerne igen:

- En sådan drøftelse er vigtig, da det både handler om vores fælles natur, men også om livet på landet. Øgede boligomkostninger bidrager til en affolkning og en skævvridning af vores land.

Derfor skal vi opfordre regeringen til en dialog om dette emne for at finde en løsning, der sikrer naturen og det gode liv på landet.

Både jægerforbundet og L&F mener, at de landbrugsarealer, som har tilsagn om for eksempel naturpleje, læhegn, småbiotoper og andre arealer, der er etableret til gavn for miljø og biodiversitet, bør anses som værende landbrugsjord.

Det samme gælder vådområder og §3- arealer, som er naturområder, der ved lov er beskyttet. Områder som omfatter, søer, moser, enge, heder, overdrev og vandløb. Hvis ikke disse arealer anses som værende landbrugsjord, er det en hindring for den grønne omstilling og en barriere for mere natur.

Til avisen siger de:

- Det er dybt problematisk, hvis de nye ejendomsvurderinger er en kæp i hjulet for, at der etableres mere natur og tages flere arealer ud af drift. Derfor må vi se på, hvordan sådanne ejendomme kategoriseres i ejendomsvurderingssystemet. Om sådanne ejendomme skal kategoriseres som naturejendomme? Det er en drøftelse værd, og den vil vi anmode om, at regeringen tager med berørte parter.

Hjælpen er måske på vej

Og den drøftelse kan være tættere på end for blot en uge siden. Til DR siger fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V), at regeringen åbner for at drøfte håndteringen af skattereglerne for landejendomme med forligspartierne:

- Vi har aftalt med skatteministeren (Jeppe Bruus, Socialdemokratiet, red.), at regeringen nu indkalder alle partierne, som er involverede i denne her aftale til en drøftelse af det konkrete kompleks, der ligger her.

- Den proces, der lige nu kører vedrørende landejendommene, har skabt massiv bekymring og usikkerhed for de mennesker og familier, det handler om, skriver hun.

Landbrug & Fødevarer har afholdt et webinar om de nye ejendomsvurderinger. Gense webinaret her.