OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. april 2023

Der mangler afbalancerede PFAS-vejledninger

Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund var i går til foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget om PFAS for at gøre politikerne opmærksom på, at der mangler proportionelle vejledninger til jæger og fiskere, som tager hensyn til både sundheden og muligheden for at høste af naturen.

Tekst og Foto: Morten Sinding-Jensen

Der har de seneste måneder bredt sig en bekymring hos jægere og lystfiskere over PFAS i naturen. Det gælder særligt blandt jægerne på Vestkysten og blandt lystfiskere ved en række udsatte vandløb og søer.

- Normalt er naturbrugere stolte over at bringe mad direkte fra naturen til vores familier, men lige nu er denne glæde afløst af bekymring, indledte formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas, og slog fast at begge organisationer bakker op om de forbud mod PFAS, der er på vej.

Naturbrugerne mangler ansvarlig myndighed

En af de fremførte pointer på foretrædet er, at Fødevaremyndighederne har fokus på at undersøge kommercielle fødevarer og drikkevand for tilstedeværelsen af PFAS, mens naturbrugerne er glemt i denne proces. Ingen myndighed har entydigt ansvaret for at hjælpe naturbrugerne med mad, der er hentet direkte i naturen, hvorfor jægere og fiskere bliver kastebold mellem myndighederne.

Faglig viden skal omsættes til vejledninger

Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund fremhævede også, at myndighedernes faglige viden desværre ikke er blevet omsat til vejledninger for naturbrugere som jægere og fiskere.

- Vi har således set eksempler på, at myndighederne har lukket naturområder for jagt og fiskeri på baggrund af relativ få tests og måleresultater for enkelte fugle og fisk, sagde jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og uddybede:

- Vi vil opfordre til, at myndighederne træffer beslutninger af en sådan indgribende karakter på baggrund af generelle vejledninger, og ikke ud fra et forsigtighedsprincip, som, flere eksperter i øvrigt mener, er at gå for langt, hvorfor der netop er brug for solide vejledninger.

Proportionelle vejledninger

Brug af naturen har betydelige rekreative og sundhedsmæssige værdier. Disse meget positive effekter skal medregnes, når vejledningerne skal udarbejdes. I Danmark kender vi lignende afvejninger af positive og negative effekter fra fisk, hvor den positive effekt af at spise fisk opvejer den forurening, vi ved, fiskene også kan indeholde.

Claus Lind Christensen advarede således mod at anvende et generelt forsigtighedsprincip, som vi så Naturstyrelsen gøre det med afgræsning af enge i den forgange uge. Et tiltag der i øvrigt kan få store konsekvenser for biodiversiteten.

- Vi må derimod insistere på, at naturbrugerne bliver taget med i myndighedernes vejledninger, og at der kommer fagligt proportionelle retningslinjer, som tager hensyn til både folkesundheden og muligheden for at høste af naturen, sluttede Claus Lind Christensen.